IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
image
1
Aktive
image
1
Shpallje
image
1
Drejtues
image
1
Ekzekutive

Shërbimi civil dhe nevoja për profesionistë

Video informuese për këdo që dëshiron t'i bashkohet Administratës Publike. Krahas...

Karta e qytetarit, takim konsultativ me të rinjtë

Pas miratimit nga Këshilli i Ministrave të projektvendimit për miratimin...

“Administrata që duam”, program i ri për energjizi…

Në datën 25 shtator në ambientet e Departamentit të Administratës...

ReSPA workshop njëditor për prezantimin e draft St…

Departamenti i Administratës Publike bashkë me Shkollën Rajonale të Administratës...

DAP video për Reformën në Administratën Publike

Departamenti i Administratës Publike, në bashkëpunim të ngushtë me delegacionin...

image
1
Pozicione
image
1
Aktive
image
1
Aplikimet
NENTOR 2018
HMMEPSD
1

1979 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.11.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.11.2018., ora 10:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Hartimit dhe Monitorimit të Marrëveshjeve dhe Kontratave, në Drejtorinë e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


1979 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.11.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.11.2018., ora 10:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Hartimit dhe Monitorimit të Marrëveshjeve dhe Kontratave, në Drejtorinë e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


2007 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Vlorë - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.11.2018, ora 11:30, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Korçë, Gjirokastër, Vlorë, Berat - Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1991 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.11.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.11.2018., ora 10:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier


1991 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.11.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.11.2018., ora 10:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier


2

1922 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.10.2018., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.11.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master shkencor"


2009 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Funksioneve Mbështetëse, në Drejtorinë e Tatimpaguesve të Mëdhenj - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 02.11.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Korçë, Lezhë, Vlorë, Dibër - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2009 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Administratën e Prefektit të Qarkut Dibër - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 02.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Korçë, Lezhë, Vlorë, Dibër - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2009 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Administratën e Prefektit të Qarkut Fier - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 02.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Korçë, Lezhë, Vlorë, Dibër - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


3
4
5

2010 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Përpunimit, Menaxhimit të Arkivës dhe Marrëdhënieve me Publikun, në Arkivin Shtetëror të Sistemit Gjyqësor - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2010 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Përpunimit, Menaxhimit të Arkivës dhe Marrëdhënieve me Publikun, në Arkivin Shtetëror të Sistemit Gjyqësor - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2010 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse dhe Administratës, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05.11.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2010 - Lëvizje paralele

Specialist (arkiv/protokolli) në Sektorin e Shërbimeve, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05.11.2018, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2010 - Lëvizje paralele

Specialist (arkiv protokoll) në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Arkiv Protokollit, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2010 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Arkiv-Protokollit, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Drejtësisë - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05.11.2018, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


6
7
8

1996 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


9

1997 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.11.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.11.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1998 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.11.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.11.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

LLoji i diplomës "Kimi", niveli minimal i diplomës "Doktoraturë"


1999 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.11.2018., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.11.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca të Natyrës/Shkenca Inxhinierike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2014 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Mbikëqyrjes së Personelit, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Shërbimeve të Lundrimit Ajror, në Autoritetin e Aviacionit Civil - kategoria III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 09.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Kompjuterike/Inxhinierike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


2014 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Mbikëqyrjes së Personelit, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Shërbimeve të Lundrimit Ajror, në Autoritetin e Aviacionit Civil - kategoria III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 09.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Kompjuterike/Inxhinierike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


10
11
12
13

1997 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.11.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.11.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1998 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.11.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.11.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

LLoji i diplomës "Kimi", niveli minimal i diplomës "Doktoraturë"


1999 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.11.2018., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.11.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca të Natyrës/Shkenca Inxhinierike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1996 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2001 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2003 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

LLoji i diplomës "Kimi", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2004 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeodezi/Topogjeodezi", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


14
15

2018 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Arkiv-Protokollit, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Drejtësisë


2016 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Kërkimit dhe Udhëheqjes Metodologjike, në Qendrën Kombëtare e Biznesit - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 12:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional


2016 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin Juridik, në Inspektoriatin Qendror - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 11:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional


2016 - Lëvizje paralele

Specialist (Jurist) në Sektorin e Shërbimeve, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional


2016 - Lëvizje paralele

Specialist (Jurist) në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Pronësisë Industriale dhe Intelektuale, në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 10:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional


2016 - Lëvizje paralele

Specialist (Jurist) në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencia Telegrafike Shqiptare - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional


2016 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Kërkimit dhe Udhëheqjes Metodologjike, në Qendrën Kombëtare e Biznesit - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 12:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional


2017 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Financës, në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2017 - Lëvizje paralele

Specialist (Financë dhe Burime Njerëzore) në Sektorin e Buxhetit, Financës dhe Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë Përgjithshme të Pronësisë Industriale - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 10:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2017 - Lëvizje paralele

Specialist (Buxheti) në Sektorin e Buxhetit, Financës dhe Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë Përgjithshme të Pronësisë Industriale - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2017 - Lëvizje paralele

Specialist (Buxheti) në Sektorin e Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë e Financave dhe Statistikës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2017 - Lëvizje paralele

Specialist (Buxhet, Financë) në Sektorin e Financës dhe Administratës, në Drejtorinë e Financës dhe Juridike, në Agjencinë e Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2017 - Lëvizje paralele

Specialist (Buxheti/Finance) në Sektorin e Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


16

2001 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2003 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

LLoji i diplomës "Kimi", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2006 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.11.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Kukës, Shkodër, Lezhë - Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2004 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeodezi/Topogjeodezi", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2005 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.11.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Elbasan, Fier, Durrës, Tiranë - Llojii diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2007 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.11.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Korçë, Gjirokastër, Vlorë, Berat - Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


17
18
19

2023 - Lëvizje paralele

Specialist (Arkivist) në Sektorin e Shërbimit të Dokumentacionit në Distancë, në Drejtorinë e Evidencës Qendrore dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2023 - Lëvizje paralele

Specialist (Arkivist) në Sektorin e Promovimit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Evidencës Qendrore dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2023 - Lëvizje paralele

Specialist (Arkivist) në Sektorin e Ruajtjes së Dokumentacionit, në Drejtorinë e Arkivit Qendror Shtetëror, në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2023 - Lëvizje paralele

Specialist (Arkivist) në Sektorin e ASHV Tiranë dhe Durrës, në Drejtorinë e Arkivave Shtetërore Vendore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2021 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.11.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Juridike, Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Komunikimit, në Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit


2027 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve për Çështjet e Drejtësisë në Fushën Civile, në Drejtorinë Rregullatore për Çështjet e Drejtësisë, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore të Çështjeve të Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.11.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


20

2006 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.11.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Kukës, Shkodër, Lezhë - Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2005 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.11.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Elbasan, Fier, Durrës, Tiranë - Llojii diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2007 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.11.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Korçë, Gjirokastër, Vlorë, Berat - Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2009 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Korçë, Lezhë, Vlorë, Dibër - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2011 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.11.2018, ora 14:00 në ambientet e Godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.11.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2010 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.11.2018, ora 14:00 në ambientet e Godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


21

2028 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.11.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programeve të Bujqësisë, Blegtorisë dhe Zhvillimit Rural, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


2012 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.11.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Metodologjisë dhe Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë


2012 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.11.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Metodologjisë dhe Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë


2013 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.11.2018, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Regjistrimit të Bazës së të Dhënave, në Drejtorinë e Përgjithshme të Taksës së Pasurisë


2013 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.11.2018, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Regjistrimit të Bazës së të Dhënave, në Drejtorinë e Përgjithshme të Taksës së Pasurisë


22

2029 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Sistemit të Informimit të Shpejtë dhe Mbikëqyrjes së Tregut, në Drejtorinë e Komunikimit dhe Vlerësimit të Riskut, në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.11.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Kimi Ushqimore/Teknologji Ushqimore/Inxhinieri Agroushqimore/Bioteknologji", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2011 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.11.2018, ora 14:00 në ambientet e Godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.11.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


23

2009 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Korçë, Lezhë, Vlorë, Dibër - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2010 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.11.2018, ora 14:00 në ambientet e Godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


24
25
26

2031 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve të Zhvillimit Turistik, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Turizmit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Turizmit, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale/Inxhinieri Ndërtimi", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2031 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Standardeve në Turizëm, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Turizëm dhe Mjedis, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale/Inxhinieri Ndërtimi", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2031 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve për Marketimin e Turizmit, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Turizmit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Turizmit, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale/Inxhinieri Ndërtimi", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


27

2014 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.11.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Kompjuterike/Inxhinierike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


28
29
30

2014 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.11.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Kompjuterike/Inxhinierike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


2015 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.12.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Shkenca Kompjuterike/Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


Evente të organizuara nga Departamenti i Administratës Publike

Misioni

Departamenti i Administratës Publike ka për qëllim sigurimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.

Pozicione Vakante

Ligjor Jurist është nëpunësi i cili praktikon ligjin, jep këshillime ligjore, harton dokumenta ligjore, përfaqëson institucionin përpara autoriteteve administrative apo gjyqësore të të gjitha shkallëve, me qëllim mbrojtjen e interesave të organit publik.
Ekonomist Ekonomist është një specialist në fushën ekonomike. Ai kryen kërkime, monitoron të dhëna, analizon informacionin dhe përgatit raporte ose plane për të zgjidhur probleme ekonomike dhe menaxheriale si edhe zhvillon modele për të analizuar, shpjeguar dhe parashikuar sjelljet ekonomike. Ai ofron këshillime për institucionin, grupet e interesit dhe qeverinë për të formuluar zgjidhje për problemet ekonomike të së tashmes ose ato që mund të shfaqen në të ardhmen.
Tekonologji Specialistët e Informatikës dhe të teknologjisë, mbështesin veprimtarinë ditore, operojnë dhe monitorojnë sistemet e informatikës dhe të teknologjisë së informacionit, sistemet periferike, hardware, software dhe paisjet kompjuterike për të siguruar një performancë optimale dhe për të indetifikuar çdo problem në sistemet kompjuterike.
Shkenca shoqërore Specialistët e burimeve njerëzore marrin pjesë në planifikimin, drejtimin dhe koordinimin e politikave që kanë të bëjnë me personelin, me procesin e hartimit të përshkrimeve të punës, me mbështetjen e procesit të rekrutimit, lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë deri në emërimin përfundimtar të nëpunësve civilë, me vlerësimin e vendeve/pozicioneve të punës, me vlerësimin e performancës së nëpunësit si edhe me funksionimin e regjistrit kombëtar të nëpunësve në shërbimin civil.

 Njoftime

Ju mund te shenoni emrin tuaj dhe adresen e email per te marre njoftimet e fundit nga Departamenti i Administrates Publike


info@dap.gov.al

+355 4 2250488

+355 4 2235937

Adresa

Këshilli i Ministrave
Departamenti i Administratës Publike
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"
Nr. 1
Sheshi "Nënë Tereza"
Tiranë
Tiranë