IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
image
1
Aktive
image
1
Shpallje
image
1
Drejtues
image
1
Ekzekutive

FUQIZIMI I KAPACITETEVE TË NËPUNËSVE CIVILË PËR PR…

Shqipëria aktualisht është në një moment shumë të rëndësishëm, pasi Komisioni mori vendimin për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Procesi i negociatave pritet të jetë shumë sfidues dhe kërkon...

SHPALLJE PËR PRANIM TË DREJTPËRDREJTË NË TRUPËN E …

SHPALLJE PËR PRANIM TË DREJTPËRDREJTË NË TRUPËN E NËPUNËSVE CIVILË TË NIVELIT TË LARTË DREJTUES (TND) Në zbatim të neneve 27 dhe 29, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar...

Mënyrat e komunikimit për ndihmë në aplikimet e sh…

Përshëndetje miq! Për t’ju ardhur në ndihmë me aplikimet tuaja apo çdo pyetje tjetër lidhur me fushën tonë, Departamenti i Administratës Publike ju vë në dispozicion mënyrat e mëposhtme të kontaktit: Tel:...

FUSHA E NJOHURIVE PËR VLERËSIMIN PERIODIK TË NËPUN…

Testimi për vlerësimin periodik për përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë do të bazohet në njohuritë mbi zhvillimet më të fundit në çështjet e integrimit evropian dhe menaxhimit të projekteve.Shkarko...

image
1
Pozicione
image
1
Aktive
image
1
Aplikimet
MARS 2017
HMMEPSD
1
2
3
4
5
6

1353 - Lëvizje paralele

Drejtor i Drejtorisë Arsimore Rajonale Kukës - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.3.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Drejtor i Drejtorisë Arsimore Rajonale Kukës


7
8
9

1358 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.3.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Shkollën Shqiptare e Administratës Publike


10
11
12
13

1351 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.3.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.3.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Auditimit të Brendshëm, në Autoritetin Rrugor Shqiptar


1351 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.3.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.3.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Auditimit të Brendshëm, në Autoritetin Rrugor Shqiptar


14
15
16
17
18
19
20

1363 - Lëvizje paralele

Specialist (jurist) në Sektorin Juridik, Integrimit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë – kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.3.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1363 - Lëvizje paralele

Specialist (jurist) në Sektorin Juridik dhe Shërbimeve të Përgjithshme, në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Shërbimeve të Brendshme, në Ministrinë e Punëve të Jashtme – kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.3.2017, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1363 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Përfaqësimit Ligjor, në Drejtorinë Juridike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë – kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.3.2017, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1369 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.3.2017, ora 11:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Certifikimit, në Njësinë e Mbikëqyrjes së Lojrave të Fatit


1361 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Qelqit, Këpucëve, Detergjentëve/Sigurisë së Produkteve, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Produkteve, në Inspektoriatin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.3.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Kimi industriale". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1361 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Qelqit, Këpucëve, Detergjentëve/Sigurisë së Produkteve, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Produkteve, në Inspektoriatin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.3.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Kimi industriale". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1354 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.3.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.3.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Juridike, në Drejtorinë Juridike dhe Përafrimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Punëve të Brendshme


1354 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.3.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.3.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Juridike, në Drejtorinë Juridike dhe Përafrimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Punëve të Brendshme


1355 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.3.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.3.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Juridike, në Drejtorinë Juridike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë


1355 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.3.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.3.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Juridike, në Drejtorinë Juridike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë


1364 - Lëvizje paralele

Specialist në Degën e Thesarit Përmet - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.3.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Fier, Lushnje, Peqin, Kuçovë, Vlorë, Përmet, Korçë, Berat- Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1364 - Lëvizje paralele

Specialist në Degën e Thesarit Korçë - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.3.2017, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Fier, Lushnje, Peqin, Kuçovë, Vlorë, Përmet, Korçë, Berat- Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1364 - Lëvizje paralele

Specialist në Degën e Thesarit Fier - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.3.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Fier, Lushnje, Peqin, Kuçovë, Vlorë, Përmet, Korçë, Berat- Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


21
22
23

1372 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.3.2017, ora 11:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë e Financës, në Ministrinë e Integrimit Evropian


1357 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.3.2017, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.3.2017, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Publikimeve dhe Aplikimeve Elektronike, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit, në Departamentin e Administratës Publike


1357 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.3.2017, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.3.2017, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Publikimeve dhe Aplikimeve Elektronike, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit, në Departamentin e Administratës Publike


24

1353 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.3.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.3.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Drejtor i Drejtorisë Arsimore Rajonale Kukës


1374 - Lëvizje paralele

Inspektor në Komisionin e Prokurimit Publik - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.3.2017, ora 11:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike/Ekonomike”. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.


25
26
27

1382 - Lëvizje paralele

Specialist (jurist) në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Qytetarët, në Departamentin e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Qytetarët, në Kryeministri - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.3.2017, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Këshilli i Ministrave, Nr 1, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1383 - Lëvizje paralele

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Fier - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.3.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Drejtorë Rajonalë të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit Korçë, Fier, Vlorë, Elbasan - Lloji i diplomës "Shkenca Mjedisi/Shkenca Natyrore/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1383 - Lëvizje paralele

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Vlorë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.3.2017, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Drejtorë Rajonalë të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit Korçë, Fier, Vlorë, Elbasan - Lloji i diplomës "Shkenca Mjedisi/Shkenca Natyrore/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1383 - Lëvizje paralele

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Elbasan - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.3.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Drejtorë Rajonalë të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit Korçë, Fier, Vlorë, Elbasan - Lloji i diplomës "Shkenca Mjedisi/Shkenca Natyrore/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1379 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Zyrës Arsimore Gramsh- Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.3.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Zyrave Arsimore- Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Mësuesi". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1379 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Zyrës Arsimore Peqin- Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.3.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Zyrave Arsimore- Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Mësuesi". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1380 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Degës së Thesarit Gjirokastër - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.3.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Degëve të Thesarit - Lloji i diplomës "Shkenca ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1380 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Degës së Thesarit Bulqizë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.3.2017, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Degëve të Thesarit - Lloji i diplomës "Shkenca ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1360 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.3.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.3.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Financës, në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë


1360 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.3.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.3.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Financës, në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë


28

1353 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.3.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.3.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Drejtor i Drejtorisë Arsimore Rajonale Kukës


29
30

1390 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.3.2017., ora 10:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Apelimit të Akteve, në Drejtorinë e Apelimit Tatimor, në Ministrinë e Financave


1391 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.3.2017., ora 10:30 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Apelimit të Dënimeve, në Drejtorinë e Apelimit Tatimor, në Ministrinë e Financave


31

1387 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë, në Drejtorinë e Politikave, Zhvillimit të Industrisë dhe Standarteve, në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.3.2017, ora 11:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Natyrore". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1386 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Apelimit të Akteve, në Drejtorinë e Apelimit Tatimor, në Ministrinë e Financave - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.3.2017, ora 11:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1386 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Apelimit të Akteve, në Drejtorinë e Apelimit Tatimor, në Ministrinë e Financave - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.3.2017, ora 11:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1386 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Apelimit të Akteve, në Drejtorinë e Apelimit Tatimor, në Ministrinë e Financave - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.3.2017, ora 11:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1386 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Apelimit të Akteve, në Drejtorinë e Apelimit Tatimor, në Ministrinë e Financave - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.3.2017, ora 11:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1386 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Apelimit të Akteve, në Drejtorinë e Apelimit Tatimor, në Ministrinë e Financave - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.3.2017, ora 11:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1386 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Apelimit të Akteve, në Drejtorinë e Apelimit Tatimor, në Ministrinë e Financave - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.3.2017, ora 11:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1386 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Apelimit të Dënimeve, në Drejtorinë e Apelimit Tatimor, në Ministrinë e Financave - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.3.2017, ora 11:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1386 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Apelimit të Dënimeve, në Drejtorinë e Apelimit Tatimor, në Ministrinë e Financave - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.3.2017, ora 11:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1359 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.3.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Titullarë të Degëve Rajonale/Kryeinspektorë të Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor


HISTORI SUKSESI

Aplikantët ndajnë eksperiencën e tyre personale si fitues në proçeset e konkurimit ku ata kanë marrë pjesë. Ky seksion i dedikohet pikërisht historive të suksesit, duke publikuar herë pas herë eksperiencat dhe përshtypjet e aplikantëve.

Më Shumë

Bjona Ziaj
Universiteti i Tiranës - Tiranë

Artemis Nuholli

"...pata dëshirën për tu bërë pjesë e administratës publike me qëllim që të jap kontributin tim në shërbim të vendit. Vendosa që njohuritë e marra në fakultet ti vë në zbatim në mënyrë sa më dinjitoze dhe të ndershme në funksion të shtetit, shoqërisë , komunitetit, duke shpresuar që të jetë një kontribut I vlefshëm"
Artemis Nuholli
Universiteti i Tiranës - Tiranë

Keida Meta

"Eksperienca ime në shërbimin civil ka filluar me emërimin në pozicionin e Drejtorit të Burimeve Njerëzore pranë Këshillit të Qarkut Durrës. Si drejtuese e njësisë së BNJ munda të perceptoja se me zbatimin e ligjit të ri “Për nëpunësin civil” (prej shkurtit 2014) po vendoseshin standarde të reja në menaxhimin e burimeve njerëzore në administratën publike. Tanimë, parimet e meritokracisë dhe profesionalizmit në rekrutimin në shërbimin civil, po merrnin formë. "
Erald Delilaj
Universiteti Bujqesor i Tiranës - Tiranë

Llambro Dhima

"Kam konkuruar disa herë, në procedura të ndryshme dhe jam shpallur fitues. Kjo më bëri të besoj që sa herë konkuroja, nëse isha i pergatitur, do të fitoja. Ishte një eksperiencë shumë positive, e cila realisht më bëri të besoj në aftësitë e mia por edhe në vlerësimin e paanshëm institucional. Falë kësaj, jam tejet i motivuar për të dhënë gjithçka mundem në punën time të përditshme dhe për të kontribuar maksimalisht."
Ti Je Historia e Suksesit
Apliko Tani!

Ti Je Historia e Suksesit

Administrata publike ka nevojë për individë të kualifikuar, të cilët me cilësitë profesionale dhe pasionin e tyre për punën, të kthehen në promotorë të një reforme thelbësore për shtetin shqiptar. Nëse ke dëshirë të bëhesh edhe ti pjesë e shërbimit civil, procesi është i hapur për të gjithë dhe përzgjedhja bëhet mbi bazën e parimeve meritokratike. Apliko Tani për të qënë edhe ti pjesë e Historive të Suksesit
Evente të organizuara nga Departamenti i Administratës Publike

Përgjigje mbi pyetjet më të shpeshta

Si të bëhem pjesë e shërbimit civil?

Aplikimet për vendet e lira në shërbimin civil, për pozicionet e lira në institucionet e administratës shtetërore, pra në Kryeministri, ministritë e linjës dhe institucionet e tyre të varësisë, bëhen online nëpërmjet faqes zyrtare të Departamentit të Administratës Publike www.dap.gov.al Për të aplikuar, duhet të krijosh një llogari personale dhe të ngarkosh të gjithë dokumentacionin që kërkohet. http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx

Çfarë dokumentacioni më duhet për të aplikuar?

Nëse nuk ke statusin e nëpunësit civil dhe po aplikon për t’u bërë pjesë e shërbimit civil , të duhen dokumentat e mëposhtme: Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezimemanuale/ 60jeteshkrimistandard Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); Fotokopje të letërnjoftimit (ID); Vërtetim të gjendjes shëndetësore; Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore; Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Jam diplomuar por nuk kam marrë ende kartonin e diplomës. Si të veproj?

Nëse i ke përmbushur të gjitha detyrimet ndaj universitetit përkatës për t’u pajisur me diplomë, përfshirë edhe mbrojtjen e temës por të mungon kartoni, mund të aplikosh nëpërmjet një vërtëtimi të lëshuar nga universiteti. Ky vërtëtim duhet të përmbajë listën e notave dhe arsyetimin përkatës i cili provon se je diplomuar dhe vërtetimi lëshohet për efekt mospajisje me karton.

Diploma ime është lëshuar nga një universitet i huaj. Pranohet?

Që të mund të aplikosh duhet të kesh njëhsuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit diplomën e huaj.

Kam harruar fjalëkalimin e llogarisë personale. Çfarë të bëj?

Në faqen e Departamentit, duke klikuar mbi Identifikohu/Regjistrohu, ke mundësi të klikosh mbi një link i cili të udhëzon mbi hapat që duhet të ndjekësh në rast se ke harruar fjalëkalimin. http://hrm.gov.al/identifikohu.aspx

Për cilat fusha studimi do të jenë vendet vakante?

Per vitin e 2016 planifikohet të shpallen mbi 1121 vende të lira për mbi 20 fusha të ndryshme për të cilat do të ketë procedura aplikimi si Shkenca Ekonomike / Kompjuterike / Juridike / Sociale / Shoqërore / Biologjike / Edukimi / Mjedisore / Inxhinierike, Agronomi, Arkitekture, Arkeologji & Restaurime, Mësuesi, HistoriFilologji, Veterinari, Kimi, Arte të Bukura, etj.

Une kam patur statusin e nëpunësit civil por kam dhënë dorëheqjen para pak kohe. Mund të aplikoj për lëvizje paralele ose ngritje në detyrë?

Sipas legjislacionit, nëse ke dhënë dorëheqjen pas datës 29 Janar, 2015, e ruan statusin e nëpunësit civil deri në 2 vite pas dorëheqjes. Kjo të lejon që të aplikosh për lëvizje paralele ose ngritje në detyrë.

Kur janë afatet për të aplikuar?

Çdo njoftim për vendet vakante ka afate të caktuara. Të gjitha këto detaje janë pjesë e çdo Shpallje dhe duke klikuar mbi shpalljen që të intereson do të shohësh afatet.

Unë nuk kam librezë pune por kam eksperiencë profesionale. Çfarë dokumentash duhet të ngarkoj në sistem?

Nëse nuk ke librezë pune, por pozicioni për të cilin po aplikon ka kriter eksperiencën, të duhen vërtetimet përkatëse nga punëmarrësi. Ky vërtetim duhet të jetë i firmosur nga drejtuesi i institucionit/kompanisë/organizatës, etj, si edhe të ketë vulën përkatëse.

Si mund te përgatitem për provimin me shkrim? Ku do të bazohen pyetjet?

Çdo shpallje e publikuar në faqen e Departamentit të Administratës Publike ka një pikë të posaçme (pika 2.4) ‘FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA’. Këtu do të gjesh të gjitha të dhënat që do të duhen me qëllim që të përgatitesh për testimin me shkrim dhe intervistën me gojë.

Ku mund ta gjej legjislacionin mbi Shërbimin Civil?

Legjislacionin mbi shërbimin civil e gjeni në faqen zyrtare te DAPhttp:// dap.gov.al/legjislacioni/persherbimincivil

Unë aplikoj për herë të parë dhe nuk kam statusin e nëpunësit civil. Si vlerësohet testimi me shkrim?

Testimi për aplikantët që konkurojnë për një vend në nivel specialist nga jashtë shërbimit civil ka në total 60 pikë të shpërndara në varësi të numrit të pyetjeve. Vlerësimi i testimit bëhet nëpërmjet një sistemi të automatizuar, pra procesi i vlerësimit është elektronik dhe cdo kandidat ka një barkod të vecantë.

Po intervista me gojë?

Intervista e strukturuar me gojë vlerësohet me deri në 25 pikë. Gjithashtu, pjesë e vlerësimit përfundimtar do të jetë edhe cv juaj, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën (deri në 15 pikë). Që të konsideroshesh fitues të duhen mbi 70 pikë. Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjen në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al” http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezimemanuale/ 54udhezimnr2date27032015

Nëse nuk jam dakort me vleresimin, a mund të ankimohem? Nëse po, si është procedura?

Patjetër, ti ke të drejtë të ankohesh qoftë për fazën e paraseleksionimit qoftë për vlerësimin me pikë. Në adresën e emailit me të cilën keni krijuar llogarinë personale, do t’ju dërgohet rezultati i aplikimit sëbashku me një formë ankimi të cilën mund ta plotësosh nëse nuk je dakort me vlerësimin. Duhet të kesh parasysh që ankimimi ka afate të përcaktuara që do të detajohen në email dhe ti duhet ta plotësosh ankesën brenda afatit.

Kush e vlerëson tezën dhe intervistën time?

Sipas legjislacionit, vlerësimi i kandidatit bëhet nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit. Komiteti përbëhet nga përfaqësues të institucioneve dhe 2 ekspertë të fushës përkatëse, në varësi të fushës së vlerësimit për pozicionin/grupet e pozicioneve. Për vlerësimin e rezultateve për secilin kandidat, çdo anëtar jep pikët e tij. Në përfundim pikët e grumbulluara për secilën fazë mblidhen. Rezultati përbën edhe vlerësimin përfundimtar të kandidatit. Gjithashtu, për ta përmisuar më tej procesin e vlerësimit, tezat për vitin 2016 do të gjenerohen nga një sistem elektronik i cili do të përzgjedhë automatikisht pyetjet e testimit në bazë të fushave të njohurive që kërkohen. Po nëpërmjet këtij sistemi do të behet edhe vlerësimi automatik i tezave për pyetjet me alternativa.

Unë kam aplikuar për një grup pozicionesh dhe jam shpallur fitues. Si funksionon përzgjedhja e vendit?

Me legjislacionin e ri të shërbimit civil, aplikohet për grupe pozicionesh dhe jo domosdomshëmrisht për një pozicion të vetëm. Nëse shpallesh fitues, ti automatikisht je fitues për grupin e pozicioneve dhe në varësi të pikëve që ke marrë (pra renditjes), ke të drejtën e zgjedhjes mes atyre vendeve të lira që janë pjesë e këtij grupi për të cilin ti je shpallur fitues.

Unë jam shpallur fitues por nuk dua të pranoj asnjë nga pozicionet. Nëse heq dorë, penalizohem?

Nëse je shpallur fitues, mund ta refuzosh pozicionin vetëm nëse institucioni ku ndodhet pozicioni për të cilin je shpallur fitues është mbi 45 km larg nga vendbanimi jot. Nëse nuk je në këtë situatë dhe përsëri zgjedh të refuzosh, atëherë ti heq dorë nga pozicioni por mund të aplikosh përsëri për vende të tjera.

Do të shpallen vende të tjera vakante?

Po, planifikohen të shpallen mbi 1121 vende të lira dhe ky proces do të vazhdojë gjatë gjithë vitit 2016.

Misioni

Departamenti i Administratës Publike ka për qëllim sigurimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.

Pozicione Vakante

Ligjor Jurist është nëpunësi i cili praktikon ligjin, jep këshillime ligjore, harton dokumenta ligjore, përfaqëson institucionin përpara autoriteteve administrative apo gjyqësore të të gjitha shkallëve, me qëllim mbrojtjen e interesave të organit publik.
Ekonomist Ekonomist është një specialist në fushën ekonomike. Ai kryen kërkime, monitoron të dhëna, analizon informacionin dhe përgatit raporte ose plane për të zgjidhur probleme ekonomike dhe menaxheriale si edhe zhvillon modele për të analizuar, shpjeguar dhe parashikuar sjelljet ekonomike. Ai ofron këshillime për institucionin, grupet e interesit dhe qeverinë për të formuluar zgjidhje për problemet ekonomike të së tashmes ose ato që mund të shfaqen në të ardhmen.
Tekonologji Specialistët e Informatikës dhe të teknologjisë, mbështesin veprimtarinë ditore, operojnë dhe monitorojnë sistemet e informatikës dhe të teknologjisë së informacionit, sistemet periferike, hardware, software dhe paisjet kompjuterike për të siguruar një performancë optimale dhe për të indetifikuar çdo problem në sistemet kompjuterike.
Shkenca shoqërore Specialistët e burimeve njerëzore marrin pjesë në planifikimin, drejtimin dhe koordinimin e politikave që kanë të bëjnë me personelin, me procesin e hartimit të përshkrimeve të punës, me mbështetjen e procesit të rekrutimit, lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë deri në emërimin përfundimtar të nëpunësve civilë, me vlerësimin e vendeve/pozicioneve të punës, me vlerësimin e performancës së nëpunësit si edhe me funksionimin e regjistrit kombëtar të nëpunësve në shërbimin civil.

Personeli i DAP

Personeli / Departamenti i Administrates Publike

 Njoftime

Ju mund te shenoni emrin tuaj dhe adresen e email per te marre njoftimet e fundit nga Departamenti i Administrates Publike


+355 4 2250488

info@dap.gov.al

Per suport teknik komunikoni me specialistet e IT-se: +355 685377922 (orari 9:00-16:00 - E Premte 9:00-13:00)

Adresa

Këshilli i Ministrave
Këshilli i Ministrave
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Nr. 1
Nr. 1
Tiranë
Tiranë