IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
image
1
Aktive
image
1
Shpallje
image
1
Drejtues
image
1
Ekzekutive
image
1
Ekselenca

Prezantohet platforma për punësimin e studentëve e…

Prezantuam sot së bashku me studentë eskelentë, në prani dhe...

Platforma “punetembare.al”, 373 ekselentët e parë…

Falë aplikimit në platformën “punetembare.al”, 373 ekselentët e parë fitues...

Platforma “punetembare.al”, 803 vende pune për eks…

Në kuadër të dy vendimeve të miratuara në fund të...

Mundësi aplikimi për studime të avancuara Master n…

Universiteti i Gjenevës në bashkëpunim me Zyrën Ndërkombëtare të Kombeve...

Punësimi i ekselentëve, takime informuese në çdo f…

Në kuadër të punësimit të studentëve ekselentë nëpërmjet platformës, "punetembare.al...

THIRRJA #4 - PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUN…

Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395...

Lançohet projekti “Zbatimi i Reformës së Shërbimit…

Në datën 14 dhjetor u zhvillua takimi për lançimin e...

DAP dhe Shkolla e Magjistraturës sesion informues …

Departamenti i Administratës Publike dhe Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim...

Shkëmbim eksperiencash, DAP pret delegacionin nga …

Departamenti i Administratës Publike priti në datën 12 dhjetor delegacionin...

image
1
Pozicione
image
1
Aktive
image
1
Aplikimet
Evente të organizuara nga Departamenti i Administratës Publike

Misioni

Departamenti i Administratës Publike ka për qëllim sigurimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.

Pozicione Vakante

Ligjor Jurist është nëpunësi i cili praktikon ligjin, jep këshillime ligjore, harton dokumenta ligjore, përfaqëson institucionin përpara autoriteteve administrative apo gjyqësore të të gjitha shkallëve, me qëllim mbrojtjen e interesave të organit publik.
Ekonomist Ekonomist është një specialist në fushën ekonomike. Ai kryen kërkime, monitoron të dhëna, analizon informacionin dhe përgatit raporte ose plane për të zgjidhur probleme ekonomike dhe menaxheriale si edhe zhvillon modele për të analizuar, shpjeguar dhe parashikuar sjelljet ekonomike. Ai ofron këshillime për institucionin, grupet e interesit dhe qeverinë për të formuluar zgjidhje për problemet ekonomike të së tashmes ose ato që mund të shfaqen në të ardhmen.
Tekonologji Specialistët e Informatikës dhe të teknologjisë, mbështesin veprimtarinë ditore, operojnë dhe monitorojnë sistemet e informatikës dhe të teknologjisë së informacionit, sistemet periferike, hardware, software dhe paisjet kompjuterike për të siguruar një performancë optimale dhe për të indetifikuar çdo problem në sistemet kompjuterike.
Shkenca shoqërore Specialistët e burimeve njerëzore marrin pjesë në planifikimin, drejtimin dhe koordinimin e politikave që kanë të bëjnë me personelin, me procesin e hartimit të përshkrimeve të punës, me mbështetjen e procesit të rekrutimit, lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë deri në emërimin përfundimtar të nëpunësve civilë, me vlerësimin e vendeve/pozicioneve të punës, me vlerësimin e performancës së nëpunësit si edhe me funksionimin e regjistrit kombëtar të nëpunësve në shërbimin civil.

 Njoftime

Ju mund te shenoni emrin tuaj dhe adresen e email per te marre njoftimet e fundit nga Departamenti i Administrates Publike


info@dap.gov.al

+355 4 2250488

+355 4 2235937

Adresa

Këshilli i Ministrave
Departamenti i Administratës Publike
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"
Nr. 1
Sheshi "Nënë Tereza"
Tiranë
Tiranë