IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
image
1
Aktive
image
1
Shpallje
image
1
Drejtues
image
1
Ekzekutive

Prezantohet sistemi i ri informatik i menaxhimit t…

Një tjetër hap i rëndësishëm në përpjekjet tona të vazhdueshme për modernizimin e Administratës Publike. Të gjitha institucionet e administratës shtetërore tani e tutje do të duhet të përdorin një sistem...

FUQIZIMI I KAPACITETEVE TË NËPUNËSVE CIVILË PËR PR…

Shqipëria aktualisht është në një moment shumë të rëndësishëm, pasi Komisioni mori vendimin për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Procesi i negociatave pritet të jetë shumë sfidues dhe kërkon...

Plani i aktiviteteve për periudhën Maj-Korrik 2017

Projekti i Binjakezimit IPA 2012 po jep mbështetjen e tij qysh prej vitit 2015 në zbatimin e reformës në shërbimin civil. Projekti parashikon një nismë informuese lidhur me arritjet e...

Mënyrat e komunikimit për ndihmë në aplikimet e sh…

Përshëndetje miq! Për t’ju ardhur në ndihmë me aplikimet tuaja apo çdo pyetje tjetër lidhur me fushën tonë, Departamenti i Administratës Publike ju vë në dispozicion mënyrat e mëposhtme të kontaktit: Tel:...

FUSHA E NJOHURIVE PËR VLERËSIMIN PERIODIK TË NËPUN…

Testimi për vlerësimin periodik për përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë do të bazohet në njohuritë mbi zhvillimet më të fundit në çështjet e integrimit evropian dhe menaxhimit të projekteve.Shkarko...

image
1
Pozicione
image
1
Aktive
image
1
Aplikimet
MAJ 2017
HMMEPSD
1
2

1413 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.5.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Sociale". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1414 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1415 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Financë-Kontabilitet". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1426 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 2.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.5.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1427 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 2.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1428 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 2.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.5.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Informatikë/Informatikë Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


3

1433 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.5.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Programeve dhe Integrimit në Tregun e Punës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Kombëtar të Punësimit


1433 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.5.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Programeve dhe Integrimit në Tregun e Punës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Kombëtar të Punësimit


1470 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.5.2017., ora 12:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit të Projekteve të Brendshme, në Drejtorinë e Zhvillimit të Projekteve të Huaja, të Brendshme dhe Shpronësimeve, në Autoritetin Rrugor Shqiptar


1471 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.5.2017, ora 11:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Regjistrimit të Biznesit, në Drejtorinë e Regjistrimit të Biznesit dhe Lejeve/Licencave/Autorizimeve, në Qendrën Kombëtare të Biznesit


4

1456 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin për Lëvizjen e Lirë të Mallrave, në Drejtorinë e Tregut të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tregut të Brendshëm dhe Sipërmarrjes, në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes- Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


5

1426 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 2.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.5.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1427 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 2.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1428 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 2.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.5.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Informatikë/Informatikë Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1429 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1430 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.5.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Natyrore". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1431 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Marrëdhënie Ndërkombëtare/Diplomaci/Shkenca Komunikimi". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1432 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjuhë e Huaj- dega Anglisht". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


6
7
8

1444 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.5.2017, ora 13.30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Akreditimit


1444 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.5.2017, ora 13.30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Akreditimit


1446 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Zyrës (Drejtorisë) Mbështetëse ZKA, në Ministrinë e Financave


1446 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Zyrës (Drejtorisë) Mbështetëse ZKA, në Ministrinë e Financave


1461 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Komisionimit të PAK, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2017, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr. 1, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Mjekësi e Përgjithshme", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1462 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave, në Administratën e Prefektit të Qarkut Durrës - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave, në Administratën e Prefektit të Qarkut Durrës


1463 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Tiranë - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1463 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Tiranë - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1463 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Shkodër - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1463 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Kukës - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1464 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Donatorëve të Tjerë, në Drejtorinë e Integrimit Evropian dhe Projekteve, në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


9

1429 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1430 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.5.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Natyrore". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1431 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Marrëdhënie Ndërkombëtare/Diplomaci/Shkenca Komunikimi". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1432 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjuhë e Huaj- dega Anglisht". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1437 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.5.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1439 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.5.2017., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.5.2017., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


10

1447 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit (Zyrës) të Informacionit dhe Menaxhimit të Emenrgjencave Civile dhe Krizave, në Ministrinë e Zhvillimit Urban


1447 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit (Zyrës) të Informacionit dhe Menaxhimit të Emenrgjencave Civile dhe Krizave, në Ministrinë e Zhvillimit Urban


1452 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit, në Drejtorinë e Kontrollit dhe Masave Shtrenguese, në Njësinë e Mbikëqyrjes së Lojrave të Fatit


1452 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit, në Drejtorinë e Kontrollit dhe Masave Shtrenguese, në Njësinë e Mbikëqyrjes së Lojrave të Fatit


1453 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Sigurisë dhe Cilësisë së Produkteve Ushqimore, në Drejtorinë e Sigurisë Ushqimore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Bujqësore, në Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave


1453 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Sigurisë dhe Cilësisë së Produkteve Ushqimore, në Drejtorinë e Sigurisë Ushqimore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Bujqësore, në Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave


1480 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.5.2017, ora 11:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Inspektimit Financiar Publik, në Drejtorinë e Inspektimit Financiar Publik, në Ministrinë e Financave


1481 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.5.2017, ora 11:30 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Analizës, Investigimit, Monitorimit dhe AFCOS, në Drejtorinë e Inspektimit Financiar Publik, në Ministrinë e Financave


11

1454 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Teknologjive Blegtorale, në Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë


1454 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Teknologjive Blegtorale, në Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë


1455 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtori i Drejtorisë së Programeve në Qendrën e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore


1455 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtori i Drejtorisë së Programeve në Qendrën e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore


1458 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Standardeve dhe Normativave, në Drejtorinë e Sigurimit të Cilësisë, në Autoritetin Rrugor Shqiptar


1458 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Standardeve dhe Normativave, në Drejtorinë e Sigurimit të Cilësisë, në Autoritetin Rrugor Shqiptar


1465 - Lëvizje paralele

Inspektor i Parë në Sektorin e Hartimit dhe Ndjekjes së Buxhetit, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve- Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.5.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1465 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Buxhetit dhe Statistikës, në Drejtorinë e Financës, në Ministrinë e Zhvillimit Urban- Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.5.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1465 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Buxhetit dhe Statistikës, në Drejtorinë e Financës, në Ministrinë e Zhvillimit Urban- Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.5.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1465 - Lëvizje paralele

Specialist (Buxheti) në Sektorin e Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë e Financës dhe Statistikës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror- Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.5.2017, ora 10:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1465 - Lëvizje paralele

Specialist (Financë/Buxhet) në Sektorin e Financës dhe Buxhetit, në Drejtorinë e Burimeve, në Departamentin e Administrimit dhe Shërbimeve, në Kryeministri- Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.5.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


12

1437 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.5.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1439 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.5.2017., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.5.2017., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1441 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri informatike". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1442 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Shoqërore". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1443 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.5.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


13
14
15

1441 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri informatike". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1478 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Kurrikulës dhe Cilësisë, në Drejtorinë Arsimore Rajonale Dibër - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.5.2017, ora 13:00, në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

Ekzekutive

Dibër, Pukë, Malësi e Madhe, Tropojë - Lloji i diplomës "Mësuesi/Ekspert në proceset e formimit". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1494 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.5.2017, ora 11:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Analizës dhe IT, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës


1498 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Kurrikulës dhe Cilësisë, në Drejtorinë Arsimore Rajonale Fier - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.5.2017, ora 11:30 në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

Ekzekutive

Fier, Peqin, Berat, Tiranë -Lloji i diplomës "Mësuesi/Ekspert në proceset e formimit", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1498 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Kurrikulës dhe Cilësisë, në Drejtorinë Arsimore Rajonale Fier - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.5.2017, ora 11:30 në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

Ekzekutive

Fier, Peqin, Berat, Tiranë -Lloji i diplomës "Mësuesi/Ekspert në proceset e formimit", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1498 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Kurrikulës dhe Cilësisë, në Drejtorinë Arsimore Qyteti Tiranë - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.5.2017, ora 10:00 në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

Ekzekutive

Fier, Peqin, Berat, Tiranë -Lloji i diplomës "Mësuesi/Ekspert në proceset e formimit", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1498 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Kurrikulës dhe Cilësisë, në Drejtorinë Arsimore Qarku Tiranë - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.5.2017, ora 11:00 në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

Ekzekutive

Fier, Peqin, Berat, Tiranë -Lloji i diplomës "Mësuesi/Ekspert në proceset e formimit", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1499 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Kualifikimit dhe Cilësisë, në Zyrën Arsimore Sarandë - Kategoria: IV-c

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.5.2017, ora 12:30 në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

Ekzekutive

Devoll, Korçë, Sarandë, Kolonjë, Gjirokastër, Librazhd- Lloji i diplomës "Mësuesi/ Ekspert në proceset e formimit". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


16

1442 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Shoqërore". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1443 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.5.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1448 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.5.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1449 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.5.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


17

1469 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Drejtimit të Likuiditetit në Drejtorinë e Operacioneve të Thesarit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit, në Ministrinë e Financave


1469 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Drejtimit të Likuiditetit në Drejtorinë e Operacioneve të Thesarit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit, në Ministrinë e Financave


1496 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.5.2017, ora 9:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator për Cilësinë Statistikore, në Institutin e Statistikave


1497 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.5.2017, ora 14:30 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Koordinimit të Projekteve, në Drejtorinë e Integrimit Evropian dhe Koordinimit të Projekteve, në Institutin e Statistikave


18

1472 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit dhe Monitorimit të Buxhetit, në Drejtorinë e Financave, në Ministrinë e Punëve të Brendshme


1472 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit dhe Monitorimit të Buxhetit, në Drejtorinë e Financave, në Ministrinë e Punëve të Brendshme


1473 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Institutin e Statistikave


1473 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Institutin e Statistikave


19

1448 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.5.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1449 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.5.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1492 - Lëvizje paralele

Specialist Shërbimesh në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Qendrën e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.5.2017, ora 10:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike/Inxhinierike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.


1492 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Shërbimeve të Përgjithshme, në Drejtorinë e Shërbimeve, në Departamentin e Administrimit dhe Shërbimeve, në Kryeministri - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.5.2017, ora 11:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike/Inxhinierike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.


1508 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.5.2017, ora 12:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëveshjeve, në Drejtorinë Juridike dhe Marrëveshjeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Kulturës


20
21
22

1474 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Administrimit të Rrjetit dhe Serverave, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, në Institutin e Statistikave


1474 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Administrimit të Rrjetit dhe Serverave, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, në Institutin e Statistikave


1475 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit të Programeve Kompjuterike, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, në Institutin e Statistikave


1475 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit të Programeve Kompjuterike, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, në Institutin e Statistikave


1476 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Çështjeve Tatimore, në Drejtorinë Ligjore dhe Teknike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1476 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Çështjeve Tatimore, në Drejtorinë Ligjore dhe Teknike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1493 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Planifikimit të Buxhetit dhe Financës, në Autoritetin Rrugor Shqiptar - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2017, ora 14:00, në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1493 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2017, ora 11:30, në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1493 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Financës, Buxhetit dhe Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2017, ora 15:00, në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1493 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Financës, në Ministrinë e Zhvillimit Urban - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2017, ora 10:00, në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1493 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Zbatimit, Raportimit Financiar dhe Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Financave, në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2017, ora 13:00, në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1493 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Zbatimit, Raportimit Financiar dhe Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Financave, në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2017, ora 13:00, në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1493 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Zbatimit, Raportimit Financiar dhe Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Financave, në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2017, ora 13:00, në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1493 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtoria e Financës, në Ministrinë e Kulturës - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2017, ora 11:00, në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1493 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë e Financës, në Ministrinë e Integrimit Evropian- Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2017, ora 15:30, në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


23

1456 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.5.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1457 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.5.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Mjekësi e Përgjithshme", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1460 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.5.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Mekanike/Inxhinieri Aviacioni/Inxhinieri Navale". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


24

1477 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator pranë Sekretarit të Përgjithshëm, në Kryeministri


1477 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator pranë Sekretarit të Përgjithshëm, në Kryeministri


1479 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Integrimit, Modelimit dhe Analizave të të Dhënave Mujore dhe Tremujore, në Drejtorinë e Statistikave të Sektorit Real, në Institutin e Statistikave


1479 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Integrimit, Modelimit dhe Analizave të të Dhënave Mujore dhe Tremujore, në Drejtorinë e Statistikave të Sektorit Real, në Institutin e Statistikave


1481 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Analizës, Investigimit, Monitorimit dhe AFCOS, në Drejtorinë e Inspektimit Financiar Publik, në Ministrinë e Financave


1481 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Analizës, Investigimit, Monitorimit dhe AFCOS, në Drejtorinë e Inspektimit Financiar Publik, në Ministrinë e Financave


25

1495 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Përafrimit të Legjislacionit, në Ministrinë e Integrimit Evropian


1495 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Përafrimit të Legjislacionit, në Ministrinë e Integrimit Evropian


26

1456 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.5.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1457 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.5.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Mjekësi e Përgjithshme", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1460 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.5.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Mekanike/Inxhinieri Aviacioni/Inxhinieri Navale". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1463 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 27.5.2017, ora 11:00, në ambientet e Fakultetit të Ekonomisë (UT), Rruga "Arben Broci", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.5.2017, ora 10:00, në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1464 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1503 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Sigurimit të Cilësisë, në Drejtorinë e Menaxhimit të Prokurimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të tjerë, në Ministrinë e Financave - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1501 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Menaxhimit Financiar, në Drejtorinë e Menaxhimit të Prokurimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të tjerë, në Ministrinë e Financave - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


27
28
29

1463 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 27.5.2017, ora 11:00, në ambientet e Fakultetit të Ekonomisë (UT), Rruga "Arben Broci", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.5.2017, ora 10:00, në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1490 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Vlorë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1490 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Vlorë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


30

1464 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1465 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.6.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1467 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.5.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.6.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë- Lloji i diplomës "Mjekësi e Përgjithshme". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


31

1507 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit të Buxhetit, në Drejtorinë e Planifikimit të Buxhetit dhe Financës, në Autoritetin Rrugor Shqiptar


1507 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.5.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit të Buxhetit, në Drejtorinë e Planifikimit të Buxhetit dhe Financës, në Autoritetin Rrugor Shqiptar


1527 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.5.2017, ora 14:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


image
15-22 Maj 2017

HISTORI SUKSESI

Aplikantët ndajnë eksperiencën e tyre personale si fitues në proçeset e konkurimit ku ata kanë marrë pjesë. Ky seksion i dedikohet pikërisht historive të suksesit, duke publikuar herë pas herë eksperiencat dhe përshtypjet e aplikantëve.

Më Shumë

Bjona Ziaj
Universiteti i Tiranës - Tiranë

Artemis Nuholli

"...pata dëshirën për tu bërë pjesë e administratës publike me qëllim që të jap kontributin tim në shërbim të vendit. Vendosa që njohuritë e marra në fakultet ti vë në zbatim në mënyrë sa më dinjitoze dhe të ndershme në funksion të shtetit, shoqërisë , komunitetit, duke shpresuar që të jetë një kontribut I vlefshëm"
Artemis Nuholli
Universiteti i Tiranës - Tiranë

Keida Meta

"Eksperienca ime në shërbimin civil ka filluar me emërimin në pozicionin e Drejtorit të Burimeve Njerëzore pranë Këshillit të Qarkut Durrës. Si drejtuese e njësisë së BNJ munda të perceptoja se me zbatimin e ligjit të ri “Për nëpunësin civil” (prej shkurtit 2014) po vendoseshin standarde të reja në menaxhimin e burimeve njerëzore në administratën publike. Tanimë, parimet e meritokracisë dhe profesionalizmit në rekrutimin në shërbimin civil, po merrnin formë. "
Erald Delilaj
Universiteti Bujqesor i Tiranës - Tiranë

Llambro Dhima

"Kam konkuruar disa herë, në procedura të ndryshme dhe jam shpallur fitues. Kjo më bëri të besoj që sa herë konkuroja, nëse isha i pergatitur, do të fitoja. Ishte një eksperiencë shumë positive, e cila realisht më bëri të besoj në aftësitë e mia por edhe në vlerësimin e paanshëm institucional. Falë kësaj, jam tejet i motivuar për të dhënë gjithçka mundem në punën time të përditshme dhe për të kontribuar maksimalisht."
Ti Je Historia e Suksesit
Apliko Tani!

Ti Je Historia e Suksesit

Administrata publike ka nevojë për individë të kualifikuar, të cilët me cilësitë profesionale dhe pasionin e tyre për punën, të kthehen në promotorë të një reforme thelbësore për shtetin shqiptar. Nëse ke dëshirë të bëhesh edhe ti pjesë e shërbimit civil, procesi është i hapur për të gjithë dhe përzgjedhja bëhet mbi bazën e parimeve meritokratike. Apliko Tani për të qënë edhe ti pjesë e Historive të Suksesit
Evente të organizuara nga Departamenti i Administratës Publike

Përgjigje mbi pyetjet më të shpeshta

Si të bëhem pjesë e shërbimit civil?

Aplikimet për vendet e lira në shërbimin civil, për pozicionet e lira në institucionet e administratës shtetërore, pra në Kryeministri, ministritë e linjës dhe institucionet e tyre të varësisë, bëhen online nëpërmjet faqes zyrtare të Departamentit të Administratës Publike www.dap.gov.al Për të aplikuar, duhet të krijosh një llogari personale dhe të ngarkosh të gjithë dokumentacionin që kërkohet. http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx

Çfarë dokumentacioni më duhet për të aplikuar?

Nëse nuk ke statusin e nëpunësit civil dhe po aplikon për t’u bërë pjesë e shërbimit civil , të duhen dokumentat e mëposhtme: Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezimemanuale/ 60jeteshkrimistandard Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); Fotokopje të letërnjoftimit (ID); Vërtetim të gjendjes shëndetësore; Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore; Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Jam diplomuar por nuk kam marrë ende kartonin e diplomës. Si të veproj?

Nëse i ke përmbushur të gjitha detyrimet ndaj universitetit përkatës për t’u pajisur me diplomë, përfshirë edhe mbrojtjen e temës por të mungon kartoni, mund të aplikosh nëpërmjet një vërtëtimi të lëshuar nga universiteti. Ky vërtëtim duhet të përmbajë listën e notave dhe arsyetimin përkatës i cili provon se je diplomuar dhe vërtetimi lëshohet për efekt mospajisje me karton.

Diploma ime është lëshuar nga një universitet i huaj. Pranohet?

Që të mund të aplikosh duhet të kesh njëhsuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit diplomën e huaj.

Kam harruar fjalëkalimin e llogarisë personale. Çfarë të bëj?

Në faqen e Departamentit, duke klikuar mbi Identifikohu/Regjistrohu, ke mundësi të klikosh mbi një link i cili të udhëzon mbi hapat që duhet të ndjekësh në rast se ke harruar fjalëkalimin. http://hrm.gov.al/identifikohu.aspx

Për cilat fusha studimi do të jenë vendet vakante?

Per vitin e 2016 planifikohet të shpallen mbi 1121 vende të lira për mbi 20 fusha të ndryshme për të cilat do të ketë procedura aplikimi si Shkenca Ekonomike / Kompjuterike / Juridike / Sociale / Shoqërore / Biologjike / Edukimi / Mjedisore / Inxhinierike, Agronomi, Arkitekture, Arkeologji & Restaurime, Mësuesi, HistoriFilologji, Veterinari, Kimi, Arte të Bukura, etj.

Une kam patur statusin e nëpunësit civil por kam dhënë dorëheqjen para pak kohe. Mund të aplikoj për lëvizje paralele ose ngritje në detyrë?

Sipas legjislacionit, nëse ke dhënë dorëheqjen pas datës 29 Janar, 2015, e ruan statusin e nëpunësit civil deri në 2 vite pas dorëheqjes. Kjo të lejon që të aplikosh për lëvizje paralele ose ngritje në detyrë.

Kur janë afatet për të aplikuar?

Çdo njoftim për vendet vakante ka afate të caktuara. Të gjitha këto detaje janë pjesë e çdo Shpallje dhe duke klikuar mbi shpalljen që të intereson do të shohësh afatet.

Unë nuk kam librezë pune por kam eksperiencë profesionale. Çfarë dokumentash duhet të ngarkoj në sistem?

Nëse nuk ke librezë pune, por pozicioni për të cilin po aplikon ka kriter eksperiencën, të duhen vërtetimet përkatëse nga punëmarrësi. Ky vërtetim duhet të jetë i firmosur nga drejtuesi i institucionit/kompanisë/organizatës, etj, si edhe të ketë vulën përkatëse.

Si mund te përgatitem për provimin me shkrim? Ku do të bazohen pyetjet?

Çdo shpallje e publikuar në faqen e Departamentit të Administratës Publike ka një pikë të posaçme (pika 2.4) ‘FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA’. Këtu do të gjesh të gjitha të dhënat që do të duhen me qëllim që të përgatitesh për testimin me shkrim dhe intervistën me gojë.

Ku mund ta gjej legjislacionin mbi Shërbimin Civil?

Legjislacionin mbi shërbimin civil e gjeni në faqen zyrtare te DAPhttp:// dap.gov.al/legjislacioni/persherbimincivil

Unë aplikoj për herë të parë dhe nuk kam statusin e nëpunësit civil. Si vlerësohet testimi me shkrim?

Testimi për aplikantët që konkurojnë për një vend në nivel specialist nga jashtë shërbimit civil ka në total 60 pikë të shpërndara në varësi të numrit të pyetjeve. Vlerësimi i testimit bëhet nëpërmjet një sistemi të automatizuar, pra procesi i vlerësimit është elektronik dhe cdo kandidat ka një barkod të vecantë.

Po intervista me gojë?

Intervista e strukturuar me gojë vlerësohet me deri në 25 pikë. Gjithashtu, pjesë e vlerësimit përfundimtar do të jetë edhe cv juaj, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën (deri në 15 pikë). Që të konsideroshesh fitues të duhen mbi 70 pikë. Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjen në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al” http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezimemanuale/ 54udhezimnr2date27032015

Nëse nuk jam dakort me vleresimin, a mund të ankimohem? Nëse po, si është procedura?

Patjetër, ti ke të drejtë të ankohesh qoftë për fazën e paraseleksionimit qoftë për vlerësimin me pikë. Në adresën e emailit me të cilën keni krijuar llogarinë personale, do t’ju dërgohet rezultati i aplikimit sëbashku me një formë ankimi të cilën mund ta plotësosh nëse nuk je dakort me vlerësimin. Duhet të kesh parasysh që ankimimi ka afate të përcaktuara që do të detajohen në email dhe ti duhet ta plotësosh ankesën brenda afatit.

Kush e vlerëson tezën dhe intervistën time?

Sipas legjislacionit, vlerësimi i kandidatit bëhet nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit. Komiteti përbëhet nga përfaqësues të institucioneve dhe 2 ekspertë të fushës përkatëse, në varësi të fushës së vlerësimit për pozicionin/grupet e pozicioneve. Për vlerësimin e rezultateve për secilin kandidat, çdo anëtar jep pikët e tij. Në përfundim pikët e grumbulluara për secilën fazë mblidhen. Rezultati përbën edhe vlerësimin përfundimtar të kandidatit. Gjithashtu, për ta përmisuar më tej procesin e vlerësimit, tezat për vitin 2016 do të gjenerohen nga një sistem elektronik i cili do të përzgjedhë automatikisht pyetjet e testimit në bazë të fushave të njohurive që kërkohen. Po nëpërmjet këtij sistemi do të behet edhe vlerësimi automatik i tezave për pyetjet me alternativa.

Unë kam aplikuar për një grup pozicionesh dhe jam shpallur fitues. Si funksionon përzgjedhja e vendit?

Me legjislacionin e ri të shërbimit civil, aplikohet për grupe pozicionesh dhe jo domosdomshëmrisht për një pozicion të vetëm. Nëse shpallesh fitues, ti automatikisht je fitues për grupin e pozicioneve dhe në varësi të pikëve që ke marrë (pra renditjes), ke të drejtën e zgjedhjes mes atyre vendeve të lira që janë pjesë e këtij grupi për të cilin ti je shpallur fitues.

Unë jam shpallur fitues por nuk dua të pranoj asnjë nga pozicionet. Nëse heq dorë, penalizohem?

Nëse je shpallur fitues, mund ta refuzosh pozicionin vetëm nëse institucioni ku ndodhet pozicioni për të cilin je shpallur fitues është mbi 45 km larg nga vendbanimi jot. Nëse nuk je në këtë situatë dhe përsëri zgjedh të refuzosh, atëherë ti heq dorë nga pozicioni por mund të aplikosh përsëri për vende të tjera.

Do të shpallen vende të tjera vakante?

Po, planifikohen të shpallen mbi 1121 vende të lira dhe ky proces do të vazhdojë gjatë gjithë vitit 2016.

Misioni

Departamenti i Administratës Publike ka për qëllim sigurimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.

Pozicione Vakante

Ligjor Jurist është nëpunësi i cili praktikon ligjin, jep këshillime ligjore, harton dokumenta ligjore, përfaqëson institucionin përpara autoriteteve administrative apo gjyqësore të të gjitha shkallëve, me qëllim mbrojtjen e interesave të organit publik.
Ekonomist Ekonomist është një specialist në fushën ekonomike. Ai kryen kërkime, monitoron të dhëna, analizon informacionin dhe përgatit raporte ose plane për të zgjidhur probleme ekonomike dhe menaxheriale si edhe zhvillon modele për të analizuar, shpjeguar dhe parashikuar sjelljet ekonomike. Ai ofron këshillime për institucionin, grupet e interesit dhe qeverinë për të formuluar zgjidhje për problemet ekonomike të së tashmes ose ato që mund të shfaqen në të ardhmen.
Tekonologji Specialistët e Informatikës dhe të teknologjisë, mbështesin veprimtarinë ditore, operojnë dhe monitorojnë sistemet e informatikës dhe të teknologjisë së informacionit, sistemet periferike, hardware, software dhe paisjet kompjuterike për të siguruar një performancë optimale dhe për të indetifikuar çdo problem në sistemet kompjuterike.
Shkenca shoqërore Specialistët e burimeve njerëzore marrin pjesë në planifikimin, drejtimin dhe koordinimin e politikave që kanë të bëjnë me personelin, me procesin e hartimit të përshkrimeve të punës, me mbështetjen e procesit të rekrutimit, lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë deri në emërimin përfundimtar të nëpunësve civilë, me vlerësimin e vendeve/pozicioneve të punës, me vlerësimin e performancës së nëpunësit si edhe me funksionimin e regjistrit kombëtar të nëpunësve në shërbimin civil.

Personeli i DAP

Personeli / Departamenti i Administrates Publike

 Njoftime

Ju mund te shenoni emrin tuaj dhe adresen e email per te marre njoftimet e fundit nga Departamenti i Administrates Publike


+355 4 2250488

info@dap.gov.al

Per suport teknik komunikoni me specialistet e IT-se: +355 685377922 (orari 9:00-16:00 - E Premte 9:00-13:00)

Adresa

Këshilli i Ministrave
Këshilli i Ministrave
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Nr. 1
Nr. 1
Tiranë
Tiranë