IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
image
1
Aktive
image
1
Shpallje
image
1
Drejtues
image
1
Ekzekutive

FUQIZIMI I KAPACITETEVE TË NËPUNËSVE CIVILË PËR PR…

Shqipëria aktualisht është në një moment shumë të rëndësishëm, pasi Komisioni mori vendimin për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Procesi i negociatave pritet të jetë shumë sfidues dhe kërkon...

SHPALLJE PËR PRANIM TË DREJTPËRDREJTË NË TRUPËN E …

SHPALLJE PËR PRANIM TË DREJTPËRDREJTË NË TRUPËN E NËPUNËSVE CIVILË TË NIVELIT TË LARTË DREJTUES (TND) Në zbatim të neneve 27 dhe 29, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar...

Mënyrat e komunikimit për ndihmë në aplikimet e sh…

Përshëndetje miq! Për t’ju ardhur në ndihmë me aplikimet tuaja apo çdo pyetje tjetër lidhur me fushën tonë, Departamenti i Administratës Publike ju vë në dispozicion mënyrat e mëposhtme të kontaktit: Tel:...

FUSHA E NJOHURIVE PËR VLERËSIMIN PERIODIK TË NËPUN…

Testimi për vlerësimin periodik për përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë do të bazohet në njohuritë mbi zhvillimet më të fundit në çështjet e integrimit evropian dhe menaxhimit të projekteve.Shkarko...

image
1
Pozicione
image
1
Aktive
image
1
Aplikimet
PRILL 2017
HMMEPSD
1
2
3

1366 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.4.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1366 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.4.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1368 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.4.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Rajonale Tatimore Gjirokastër


1368 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.4.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Rajonale Tatimore Gjirokastër


1400 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.4.2017, ora 14:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator në Njësinë për Mbështetjen e Investimeve Strategjike të Biznesit, në Departamentin e Zhvillimit dhe Ndihmës së Huaj, në Kryeministri.


4

1359 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.3.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Titullarë të Degëve Rajonale/Kryeinspektorë të Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor


1367 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.4.2017, ora 9:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1367 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.4.2017, ora 9:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


5
6

1370 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Projekteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Integrimit, në Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës


1370 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Projekteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Integrimit, në Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës


1372 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë e Financës, në Ministrinë e Integrimit Evropian


1372 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë e Financës, në Ministrinë e Integrimit Evropian


1373 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.4.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Marrëdhënieve me Jashtë, në Drejtorinë e NATO-s, BE dhe Marrëdhënieve me Jashtë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Planifikimit Strategjik të Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes


1373 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.4.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Marrëdhënieve me Jashtë, në Drejtorinë e NATO-s, BE dhe Marrëdhënieve me Jashtë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Planifikimit Strategjik të Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes


7

1361 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Kimi industriale". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1362 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Elektrike/Elektronike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1363 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1364 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Fier, Lushnje, Peqin, Kuçovë, Vlorë, Përmet, Korçë, Berat- Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1365 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.4.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tropojë, Mirditë, Mat, Pukë- Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1404 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Help Desk, në Drejtorinë e Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit, në Ministrinë e Financave - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.4.2017, ora 10:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Elektronike/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Matematike Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/Shkenca Kompjuterike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1404 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Sistemeve, në Drejtorinë e Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit, në Ministrinë e Financave - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.4.2017, ora 10:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Elektronike/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Matematike Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/Shkenca Kompjuterike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1404 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Sistemeve, në Drejtorinë e Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit, në Ministrinë e Financave - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.4.2017, ora 10:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Elektronike/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Matematike Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/Shkenca Kompjuterike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1404 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes së Infrastrukturës, në Drejtorinë e Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit, në Ministrinë e Financave - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.4.2017, ora 10:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Elektronike/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Matematike Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/Shkenca Kompjuterike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1405 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit Juridik, në Drejtorinë e Funksioneve Mbështetëse, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.4.2017, ora 13:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Fier- Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1406 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit të Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.4.2017, ora 11:30 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Shkodër, Elbasan - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1406 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit të Regjistrimit, në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Elbasan - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.4.2017, ora 11:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Shkodër, Elbasan - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1407 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - Kategoria: III-b;

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.4.2017, ora 12:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Vlorë- Lloji i diplomës "Shkenca ekonomike/Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1407 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - Kategoria: III-b.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.4.2017, ora 12:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Vlorë- Lloji i diplomës "Shkenca ekonomike/Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


8
9
10

1413 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Jetësimit të Prioriteteve, në Drejtorinë e Mjedisit dhe Jetësimit të Prioriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave Mjedisore dhe Jetësimit të Prioriteteve, në Ministrinë e Mjedisit- Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.4.2017, ora 12:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Sociale". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1414 - Lëvizje paralele

Specialist (jurist) në Drejtorinë e Pagesave dhe Dëmshpërblimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit, në Ministrinë e Financave - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.4.2017, ora 11:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1415 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Kontabilitetit, në Drejtorinë e Fondit Kombëtar, në Ministrinë e Financave- Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.4.2017, ora 11:30 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Financë-Kontabilitet". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1415 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Kontrollit Financiar, në Drejtorinë e Fondit Kombëtar, në Ministrinë e Financave- Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.4.2017, ora 11:30 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Financë-Kontabilitet". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1416 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit- Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.4.2017, ora 13:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


11

1361 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Kimi industriale". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1362 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Elektrike/Elektronike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1363 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1364 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Fier, Lushnje, Peqin, Kuçovë, Vlorë, Përmet, Korçë, Berat- Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1365 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.4.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tropojë, Mirditë, Mat, Pukë- Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1374 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike/Ekonomike”. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.


1376 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Ndërtimi". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1377 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1378 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


12

1408 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Jurist në Njësinë e Legjislacionit dhe Akteve të Këshillit të Ministrave, në Departamentin e Legjislacionit, Monitorimit të Programeve dhe Antikorrupsionit, në Kryeministri


1408 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Jurist në Njësinë e Legjislacionit dhe Akteve të Këshillit të Ministrave, në Departamentin e Legjislacionit, Monitorimit të Programeve dhe Antikorrupsionit, në Kryeministri


1409 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Jurist në Njësinë e Legjislacionit dhe Akteve të Këshillit të Ministrave, në Departamentin e Legjislacionit, Monitorimit të Programeve dhe Antikorrupsionit, në Kryeministri


1409 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Jurist në Njësinë e Legjislacionit dhe Akteve të Këshillit të Ministrave, në Departamentin e Legjislacionit, Monitorimit të Programeve dhe Antikorrupsionit, në Kryeministri


13

1389 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.4.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Apelimit Tatimor, në Ministrinë e Financave


1389 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.4.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Apelimit Tatimor, në Ministrinë e Financave


1391 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.4.2017, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Apelimit të Dënimeve, në Drejtorinë e Apelimit Tatimor, në Ministrinë e Financave


1391 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.4.2017, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Apelimit të Dënimeve, në Drejtorinë e Apelimit Tatimor, në Ministrinë e Financave


1392 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator në Departamentin e Inovacionit dhe Mirëqeverisjes, në Kryeministri


1392 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator në Departamentin e Inovacionit dhe Mirëqeverisjes, në Kryeministri


1393 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Politikave të Trajtimit të Mbetjeve të Ngurta, në Drejtorinë e Politikave të Ujësjellës Kanalizimeve dhe Mbetjeve të Ngurta, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave, në Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës


1393 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Politikave të Trajtimit të Mbetjeve të Ngurta, në Drejtorinë e Politikave të Ujësjellës Kanalizimeve dhe Mbetjeve të Ngurta, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave, në Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës


1425 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.4.2017, ora 14:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit dhe Masave Shtrënguese, në Njësinë e Mbikëqyrjes së Lojrave të Fatit


14

1374 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike/Ekonomike”. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.


1376 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Ndërtimi". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1377 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1378 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1379 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Zyrave Arsimore- Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Mësuesi". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1381 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Farmaci". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1382 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1383 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Drejtorë Rajonalë të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit Korçë, Fier, Vlorë, Elbasan - Lloji i diplomës "Shkenca Mjedisi/Shkenca Natyrore/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


15
16
17

1401 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Burimeve, në Departamentin e Administrimit dhe Shërbimeve, në Kryeministri


1401 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Burimeve, në Departamentin e Administrimit dhe Shërbimeve, në Kryeministri


1402 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve të Përgjithshme, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes


1402 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve të Përgjithshme, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes


1430 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin Elektrik dhe Termometrisë, në Drejtorinë e Metrologjisë Shkencore dhe Industriale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2017, ora 11:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Natyrore". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1430 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Metrologjisë Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2017, ora 11:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Natyrore". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1430 - Lëvizje paralele

Specialist (Metrolog i Autorizuar) në Sektorin e Shërbimeve Nr.1 (Tiranë), në Drejtorinë e Metrologjisë Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2017, ora 11:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Natyrore". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1430 - Lëvizje paralele

Specialist (Metrolog i Autorizuar) në Sektorin e Shërbimeve Nr.1 (Tiranë), në Drejtorinë e Metrologjisë Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2017, ora 11:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Natyrore". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1431 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Çështjeve Konsullore, në Drejtorinë e Çështjeve Konsullore, në Ministrinë e Punëve të Jashtme- Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2017, ora 11:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Marrëdhënie Ndërkombëtare/Diplomaci/Shkenca Komunikimi". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


18

1379 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Zyrave Arsimore- Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Mësuesi". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1381 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Farmaci". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1383 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Drejtorë Rajonalë të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit Korçë, Fier, Vlorë, Elbasan - Lloji i diplomës "Shkenca Mjedisi/Shkenca Natyrore/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1384 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Inxhinieri Ndërtimi". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1385 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Ndërtimi". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1386 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1387 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Natyrore". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1388 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës i Sektorit Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Tiranë, Lezhë- Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


19

1435 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Risqeve Buxhetore, në Drejtorinë e Menaxhimit të Buxhetit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Buxhetit, në Ministrinë e Financave


20
21

1384 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Inxhinieri Ndërtimi". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1385 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Ndërtimi". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1386 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1387 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Natyrore". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1388 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës i Sektorit Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Tiranë, Lezhë- Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1394 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës i Sektorit të Mirëmbajtjes, Financës dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Rajonit Jugor (Gjirokastër), në Autoritetin Rrugor Shqiptar


1395 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeodezi/Gjeoinformatikë". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1396 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeodezi/Topogjeodezi/Gjeoinformatikë/Markshajder". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1397 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeodezi/Topogjeodezi". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1398 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeodezi". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1399 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Filologjike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1438 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Llogarisë së Unifikuar të Thesarit, në Drejtorinë e Operacioneve të Thesarit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit, në Ministrinë e Financave- Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Financë-Kontabilitet". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1438 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Llogarisë së Unifikuar të Thesarit, në Drejtorinë e Operacioneve të Thesarit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit, në Ministrinë e Financave- Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Financë-Kontabilitet". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


22
23
24

1382 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1410 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit Financiar, në Drejtorinë e Fondit Kombëtar, në Ministrinë e Financave


1410 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit Financiar, në Drejtorinë e Fondit Kombëtar, në Ministrinë e Financave


1412 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 25.4.2017, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr. 1, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr. 1, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Parandalimit dhe Diagnostifikimit të Hershëm, në Drejtorinë e Kujdesit Shëndetësor, në Ministrinë e Shëndetësisë


1412 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 25.4.2017, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr. 1, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr. 1, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Parandalimit dhe Diagnostifikimit të Hershëm, në Drejtorinë e Kujdesit Shëndetësor, në Ministrinë e Shëndetësisë


1445 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.4.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Zv/Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian


1445 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.4.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Zv/Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian


1442 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Strukturave Akomoduese, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Standardeve në Turizëm, në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Shoqërore". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1442 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Agjencive dhe Udhërrëfyesve Turistikë, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Standardeve në Turizëm, në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Shoqërore". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1443 - Lëvizje paralele

Specialist (Finance) në Sektorin e Shërbimeve të Përgjithshme, në Drejtorinë Arsimore Rajonale Elbasan - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1443 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Zyrën Arsimore Krujë - Kategoria: IV-c

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.4.2017, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


25

1394 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.4.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës i Sektorit të Mirëmbajtjes, Financës dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Rajonit Jugor (Gjirokastër), në Autoritetin Rrugor Shqiptar


1395 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeodezi/Gjeoinformatikë". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1396 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeodezi/Topogjeodezi/Gjeoinformatikë/Markshajder". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1397 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeodezi/Topogjeodezi". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1398 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeodezi". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1399 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Filologjike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1404 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 25.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Elektronike/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Matematike Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/Shkenca Kompjuterike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1405 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 25.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Fier- Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1407 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 25.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Vlorë- Lloji i diplomës "Shkenca ekonomike/Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


26

1417 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.4.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Standardeve për Gjeoinformacionin, në Drejtorinë e GIS-it dhe Gjeoportalit, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor


1417 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.4.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Standardeve për Gjeoinformacionin, në Drejtorinë e GIS-it dhe Gjeoportalit, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor


1418 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.4.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Infrastrukturës së Sistemeve CORS, në Drejtorinë e Gjeodezisë dhe Hartografisë, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor


1418 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.4.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Infrastrukturës së Sistemeve CORS, në Drejtorinë e Gjeodezisë dhe Hartografisë, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor


1419 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.4.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.4.2017, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë, në Drejtorinë e Gjeodezisë dhe Hartografisë, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor


1419 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.4.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.4.2017, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë, në Drejtorinë e Gjeodezisë dhe Hartografisë, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor


1420 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.4.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.4.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Redaktimit Gjuhësor, Shërbimeve dhe Arkiv Protokollit, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit


1420 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.4.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.4.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Redaktimit Gjuhësor, Shërbimeve dhe Arkiv Protokollit, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit


27

1422 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Auditimit të Fondeve të BE-së, në Drejtorinë e Auditimit të Brendshëm, në Ministrinë e Financave


1422 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2017, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Auditimit të Fondeve të BE-së, në Drejtorinë e Auditimit të Brendshëm, në Ministrinë e Financave


1423 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Tregjeve Financiare, në Drejtorinë e Huamarrjes, në Drejtorinë e Përgjithshme të Borxhit Publik, në Ministrinë e Financave


1423 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Tregjeve Financiare, në Drejtorinë e Huamarrjes, në Drejtorinë e Përgjithshme të Borxhit Publik, në Ministrinë e Financave


1424 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Hartimit të Akteve dhe Oponencës Ligjore, në Drejtorinë Juridike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Financave


1424 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Hartimit të Akteve dhe Oponencës Ligjore, në Drejtorinë Juridike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Financave


28

1404 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 25.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.4.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Elektronike/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Matematike Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/Shkenca Kompjuterike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1405 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 25.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Fier- Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1407 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 25.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Vlorë- Lloji i diplomës "Shkenca ekonomike/Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1413 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.5.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Sociale". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1414 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1415 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.5.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Financë-Kontabilitet". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1448 - Lëvizje paralele

Specialist (Buxheti dhe Investimeve) në Sektorin e Programeve të Zhvillimit, në Drejtorinë Arsimore Rajonale Berat - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1449 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Zhvillimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Akreditimit - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.4.2017, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr. 1, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1450 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Arsimit Parashkollor dhe Fillor, në Drejtorinë e Arsimit Parauniversitar, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave Arsimore dhe Planifikimit Strategjik, në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Mësuesi". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1451 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin Për Bashkëpunimin Ekonomik, në Drejtorinë e Zhvillimit dhe Bashkëpunimit Ekonomik, në Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit Ekonomik dhe Integrimit, në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2017, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr. 1, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


29
30

HISTORI SUKSESI

Aplikantët ndajnë eksperiencën e tyre personale si fitues në proçeset e konkurimit ku ata kanë marrë pjesë. Ky seksion i dedikohet pikërisht historive të suksesit, duke publikuar herë pas herë eksperiencat dhe përshtypjet e aplikantëve.

Më Shumë

Bjona Ziaj
Universiteti i Tiranës - Tiranë

Artemis Nuholli

"...pata dëshirën për tu bërë pjesë e administratës publike me qëllim që të jap kontributin tim në shërbim të vendit. Vendosa që njohuritë e marra në fakultet ti vë në zbatim në mënyrë sa më dinjitoze dhe të ndershme në funksion të shtetit, shoqërisë , komunitetit, duke shpresuar që të jetë një kontribut I vlefshëm"
Artemis Nuholli
Universiteti i Tiranës - Tiranë

Keida Meta

"Eksperienca ime në shërbimin civil ka filluar me emërimin në pozicionin e Drejtorit të Burimeve Njerëzore pranë Këshillit të Qarkut Durrës. Si drejtuese e njësisë së BNJ munda të perceptoja se me zbatimin e ligjit të ri “Për nëpunësin civil” (prej shkurtit 2014) po vendoseshin standarde të reja në menaxhimin e burimeve njerëzore në administratën publike. Tanimë, parimet e meritokracisë dhe profesionalizmit në rekrutimin në shërbimin civil, po merrnin formë. "
Erald Delilaj
Universiteti Bujqesor i Tiranës - Tiranë

Llambro Dhima

"Kam konkuruar disa herë, në procedura të ndryshme dhe jam shpallur fitues. Kjo më bëri të besoj që sa herë konkuroja, nëse isha i pergatitur, do të fitoja. Ishte një eksperiencë shumë positive, e cila realisht më bëri të besoj në aftësitë e mia por edhe në vlerësimin e paanshëm institucional. Falë kësaj, jam tejet i motivuar për të dhënë gjithçka mundem në punën time të përditshme dhe për të kontribuar maksimalisht."
Ti Je Historia e Suksesit
Apliko Tani!

Ti Je Historia e Suksesit

Administrata publike ka nevojë për individë të kualifikuar, të cilët me cilësitë profesionale dhe pasionin e tyre për punën, të kthehen në promotorë të një reforme thelbësore për shtetin shqiptar. Nëse ke dëshirë të bëhesh edhe ti pjesë e shërbimit civil, procesi është i hapur për të gjithë dhe përzgjedhja bëhet mbi bazën e parimeve meritokratike. Apliko Tani për të qënë edhe ti pjesë e Historive të Suksesit
Evente të organizuara nga Departamenti i Administratës Publike

Përgjigje mbi pyetjet më të shpeshta

Si të bëhem pjesë e shërbimit civil?

Aplikimet për vendet e lira në shërbimin civil, për pozicionet e lira në institucionet e administratës shtetërore, pra në Kryeministri, ministritë e linjës dhe institucionet e tyre të varësisë, bëhen online nëpërmjet faqes zyrtare të Departamentit të Administratës Publike www.dap.gov.al Për të aplikuar, duhet të krijosh një llogari personale dhe të ngarkosh të gjithë dokumentacionin që kërkohet. http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx

Çfarë dokumentacioni më duhet për të aplikuar?

Nëse nuk ke statusin e nëpunësit civil dhe po aplikon për t’u bërë pjesë e shërbimit civil , të duhen dokumentat e mëposhtme: Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezimemanuale/ 60jeteshkrimistandard Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); Fotokopje të letërnjoftimit (ID); Vërtetim të gjendjes shëndetësore; Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore; Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Jam diplomuar por nuk kam marrë ende kartonin e diplomës. Si të veproj?

Nëse i ke përmbushur të gjitha detyrimet ndaj universitetit përkatës për t’u pajisur me diplomë, përfshirë edhe mbrojtjen e temës por të mungon kartoni, mund të aplikosh nëpërmjet një vërtëtimi të lëshuar nga universiteti. Ky vërtëtim duhet të përmbajë listën e notave dhe arsyetimin përkatës i cili provon se je diplomuar dhe vërtetimi lëshohet për efekt mospajisje me karton.

Diploma ime është lëshuar nga një universitet i huaj. Pranohet?

Që të mund të aplikosh duhet të kesh njëhsuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit diplomën e huaj.

Kam harruar fjalëkalimin e llogarisë personale. Çfarë të bëj?

Në faqen e Departamentit, duke klikuar mbi Identifikohu/Regjistrohu, ke mundësi të klikosh mbi një link i cili të udhëzon mbi hapat që duhet të ndjekësh në rast se ke harruar fjalëkalimin. http://hrm.gov.al/identifikohu.aspx

Për cilat fusha studimi do të jenë vendet vakante?

Per vitin e 2016 planifikohet të shpallen mbi 1121 vende të lira për mbi 20 fusha të ndryshme për të cilat do të ketë procedura aplikimi si Shkenca Ekonomike / Kompjuterike / Juridike / Sociale / Shoqërore / Biologjike / Edukimi / Mjedisore / Inxhinierike, Agronomi, Arkitekture, Arkeologji & Restaurime, Mësuesi, HistoriFilologji, Veterinari, Kimi, Arte të Bukura, etj.

Une kam patur statusin e nëpunësit civil por kam dhënë dorëheqjen para pak kohe. Mund të aplikoj për lëvizje paralele ose ngritje në detyrë?

Sipas legjislacionit, nëse ke dhënë dorëheqjen pas datës 29 Janar, 2015, e ruan statusin e nëpunësit civil deri në 2 vite pas dorëheqjes. Kjo të lejon që të aplikosh për lëvizje paralele ose ngritje në detyrë.

Kur janë afatet për të aplikuar?

Çdo njoftim për vendet vakante ka afate të caktuara. Të gjitha këto detaje janë pjesë e çdo Shpallje dhe duke klikuar mbi shpalljen që të intereson do të shohësh afatet.

Unë nuk kam librezë pune por kam eksperiencë profesionale. Çfarë dokumentash duhet të ngarkoj në sistem?

Nëse nuk ke librezë pune, por pozicioni për të cilin po aplikon ka kriter eksperiencën, të duhen vërtetimet përkatëse nga punëmarrësi. Ky vërtetim duhet të jetë i firmosur nga drejtuesi i institucionit/kompanisë/organizatës, etj, si edhe të ketë vulën përkatëse.

Si mund te përgatitem për provimin me shkrim? Ku do të bazohen pyetjet?

Çdo shpallje e publikuar në faqen e Departamentit të Administratës Publike ka një pikë të posaçme (pika 2.4) ‘FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA’. Këtu do të gjesh të gjitha të dhënat që do të duhen me qëllim që të përgatitesh për testimin me shkrim dhe intervistën me gojë.

Ku mund ta gjej legjislacionin mbi Shërbimin Civil?

Legjislacionin mbi shërbimin civil e gjeni në faqen zyrtare te DAPhttp:// dap.gov.al/legjislacioni/persherbimincivil

Unë aplikoj për herë të parë dhe nuk kam statusin e nëpunësit civil. Si vlerësohet testimi me shkrim?

Testimi për aplikantët që konkurojnë për një vend në nivel specialist nga jashtë shërbimit civil ka në total 60 pikë të shpërndara në varësi të numrit të pyetjeve. Vlerësimi i testimit bëhet nëpërmjet një sistemi të automatizuar, pra procesi i vlerësimit është elektronik dhe cdo kandidat ka një barkod të vecantë.

Po intervista me gojë?

Intervista e strukturuar me gojë vlerësohet me deri në 25 pikë. Gjithashtu, pjesë e vlerësimit përfundimtar do të jetë edhe cv juaj, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën (deri në 15 pikë). Që të konsideroshesh fitues të duhen mbi 70 pikë. Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjen në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al” http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezimemanuale/ 54udhezimnr2date27032015

Nëse nuk jam dakort me vleresimin, a mund të ankimohem? Nëse po, si është procedura?

Patjetër, ti ke të drejtë të ankohesh qoftë për fazën e paraseleksionimit qoftë për vlerësimin me pikë. Në adresën e emailit me të cilën keni krijuar llogarinë personale, do t’ju dërgohet rezultati i aplikimit sëbashku me një formë ankimi të cilën mund ta plotësosh nëse nuk je dakort me vlerësimin. Duhet të kesh parasysh që ankimimi ka afate të përcaktuara që do të detajohen në email dhe ti duhet ta plotësosh ankesën brenda afatit.

Kush e vlerëson tezën dhe intervistën time?

Sipas legjislacionit, vlerësimi i kandidatit bëhet nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit. Komiteti përbëhet nga përfaqësues të institucioneve dhe 2 ekspertë të fushës përkatëse, në varësi të fushës së vlerësimit për pozicionin/grupet e pozicioneve. Për vlerësimin e rezultateve për secilin kandidat, çdo anëtar jep pikët e tij. Në përfundim pikët e grumbulluara për secilën fazë mblidhen. Rezultati përbën edhe vlerësimin përfundimtar të kandidatit. Gjithashtu, për ta përmisuar më tej procesin e vlerësimit, tezat për vitin 2016 do të gjenerohen nga një sistem elektronik i cili do të përzgjedhë automatikisht pyetjet e testimit në bazë të fushave të njohurive që kërkohen. Po nëpërmjet këtij sistemi do të behet edhe vlerësimi automatik i tezave për pyetjet me alternativa.

Unë kam aplikuar për një grup pozicionesh dhe jam shpallur fitues. Si funksionon përzgjedhja e vendit?

Me legjislacionin e ri të shërbimit civil, aplikohet për grupe pozicionesh dhe jo domosdomshëmrisht për një pozicion të vetëm. Nëse shpallesh fitues, ti automatikisht je fitues për grupin e pozicioneve dhe në varësi të pikëve që ke marrë (pra renditjes), ke të drejtën e zgjedhjes mes atyre vendeve të lira që janë pjesë e këtij grupi për të cilin ti je shpallur fitues.

Unë jam shpallur fitues por nuk dua të pranoj asnjë nga pozicionet. Nëse heq dorë, penalizohem?

Nëse je shpallur fitues, mund ta refuzosh pozicionin vetëm nëse institucioni ku ndodhet pozicioni për të cilin je shpallur fitues është mbi 45 km larg nga vendbanimi jot. Nëse nuk je në këtë situatë dhe përsëri zgjedh të refuzosh, atëherë ti heq dorë nga pozicioni por mund të aplikosh përsëri për vende të tjera.

Do të shpallen vende të tjera vakante?

Po, planifikohen të shpallen mbi 1121 vende të lira dhe ky proces do të vazhdojë gjatë gjithë vitit 2016.

Misioni

Departamenti i Administratës Publike ka për qëllim sigurimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.

Pozicione Vakante

Ligjor Jurist është nëpunësi i cili praktikon ligjin, jep këshillime ligjore, harton dokumenta ligjore, përfaqëson institucionin përpara autoriteteve administrative apo gjyqësore të të gjitha shkallëve, me qëllim mbrojtjen e interesave të organit publik.
Ekonomist Ekonomist është një specialist në fushën ekonomike. Ai kryen kërkime, monitoron të dhëna, analizon informacionin dhe përgatit raporte ose plane për të zgjidhur probleme ekonomike dhe menaxheriale si edhe zhvillon modele për të analizuar, shpjeguar dhe parashikuar sjelljet ekonomike. Ai ofron këshillime për institucionin, grupet e interesit dhe qeverinë për të formuluar zgjidhje për problemet ekonomike të së tashmes ose ato që mund të shfaqen në të ardhmen.
Tekonologji Specialistët e Informatikës dhe të teknologjisë, mbështesin veprimtarinë ditore, operojnë dhe monitorojnë sistemet e informatikës dhe të teknologjisë së informacionit, sistemet periferike, hardware, software dhe paisjet kompjuterike për të siguruar një performancë optimale dhe për të indetifikuar çdo problem në sistemet kompjuterike.
Shkenca shoqërore Specialistët e burimeve njerëzore marrin pjesë në planifikimin, drejtimin dhe koordinimin e politikave që kanë të bëjnë me personelin, me procesin e hartimit të përshkrimeve të punës, me mbështetjen e procesit të rekrutimit, lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë deri në emërimin përfundimtar të nëpunësve civilë, me vlerësimin e vendeve/pozicioneve të punës, me vlerësimin e performancës së nëpunësit si edhe me funksionimin e regjistrit kombëtar të nëpunësve në shërbimin civil.

Personeli i DAP

Personeli / Departamenti i Administrates Publike

 Njoftime

Ju mund te shenoni emrin tuaj dhe adresen e email per te marre njoftimet e fundit nga Departamenti i Administrates Publike


+355 4 2250488

info@dap.gov.al

Per suport teknik komunikoni me specialistet e IT-se: +355 685377922 (orari 9:00-16:00 - E Premte 9:00-13:00)

Adresa

Këshilli i Ministrave
Këshilli i Ministrave
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Nr. 1
Nr. 1
Tiranë
Tiranë