IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
image
1
Aktive
image
1
Shpallje
image
1
Drejtues
image
1
Ekzekutive

RISITË DHE NDRYSHIMET E KODIT TË RI TË PROCEDURAVE…

  RISITË DHE NDRYSHIMET E KODIT TË RI TË PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE! Kodi i Ri i Procedurave Administrative hyri në fuqi në Maj të këtij viti. Për këtë arsye informimi mbi risitë dhe ndryshimet...

Konferenca Kombëtare për Administratën Vendore Ref…

   Konferenca Kombëtare për Administratën Vendore Reformat në Qeverisjen Vendore  dhe Administratën Publike- Mundësi të reja për Administratën Vendore    Në datën 3 Maj, 2016 u zhvillua Konferenca Kombëtare për Administratën Vendore. Konferenca mblodhi së...

KONFERENCE & PANAIR PUNE 1-DITOR

Nëpunësi Civil: Çelësi i Suksesit për një Administratë Evropiane Ftesë e hapur për të mësuar mbi procedurat e rekrutimit Në 4 prill 2016, në ambientet e fakultetit të Shkencave Sociale do të...

Formulari i vetëdeklarimit për garantimin e integr…

Dokumenti shoqërues për tu plotësuar dhe dorëzuar së bashku me formularin e vetëdeklarimit klikoni KËTU Formulari i vetëdeklarimit për tu plotësuar elektronikisht, printuar dhe firmosur klikoni KETU VENDIM Nr. 17/2016 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË DETAJUARA...

RAPORT VJETOR 2015 - STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE E R…

RAPORT VJETOR 2015 - STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE E REFORMËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE (2015 – 2020)

Progres në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të…

Takimi i 6-të i Grupit Special për Reformën në Administratën Publike, që u zhvillua më 8 mars 2016 në Tiranë ka pasur në fokus të tij disktutimin e progresit të bërë...

Fushatë informuese për Kodin e ri të Procedurave A…

Fushatë informuese për Kodin e Ri të Procedurave Administrative Zbatimi i Kodit të ri të Proçedurave Administrative mbetet një nga prioritetet kyç të reformës në Administratën Publike, i vlerësuar si i...

Bashkëpunimi me Euralius

Një nga aktivitetet e EURALIUS lidhet me menaxhimin e burimeve njerëzore në Ministrinë e Drejtësisë. Njerëzit më të mirëkualifikuar, të aftë për detyra të veçanta duhet të punojnë në shërbimin...

Takimi i 5-të i Grupit Posaçëm për Reformën në Adm…

16 Korrik 2015, Znj. Michela Matuella, Shefe e Njësisë për Shqipërinë dhe Bosnje-Hercegovinën në Drejtorinë e Përgjithshme për Politikat Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociatat e Zgjerimit, duke bashkëdrejtuar takimin e 5-të...

image
1
Pozicione
image
1
Aktive
image
1
Aplikimet
GUSHT 2016
HMMEPSD
1
2

930 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 2.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Financiare, në Drejtorinë e Financave, në Ministrinë e Mbrojtjes


930 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 2.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Financiare, në Drejtorinë e Financave, në Ministrinë e Mbrojtjes


931 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 2.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Buxhetit, në Drejtorinë e Financës, në Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave


931 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 2.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Buxhetit, në Drejtorinë e Financës, në Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave


3

926 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Shëndetësisë


926 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Shëndetësisë


4

963 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.8.2016., ora 11:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Kryeinspektor i Degës Rajonale Dibër të Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore


928 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 04.08.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet 04.08.2016, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit në Agjencinë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile


928 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 04.08.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet 04.08.2016, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit në Agjencinë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile


929 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 04.08.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet 04.08.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe IT, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat


929 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 04.08.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet 04.08.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe IT, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat


5
6
7
8
9
10

935 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Buxhetit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Buxhetit, në Ministrinë e Financave


935 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Buxhetit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Buxhetit, në Ministrinë e Financave


11

797 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.5.2016, ora 11:00, në ambientet e godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.6.2016, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.


Ekzekutive

Inspektorë të Tatimeve Qarku Tiranë. Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


797 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.5.2016, ora 11:00, në ambientet e godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.6.2016, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.


Ekzekutive

Inspektorë të Tatimeve Qarku Tiranë. Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


987 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.08.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Bujqësisë Lushnje


12

940 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 12.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.8.2016., ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeoinformatikë/Gjeografi". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


941 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.8.2016., ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeodezi/Gjeoinformatikë". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


942 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.8.2016., ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

LLoji i diplomës "Informatikë/Teknologji Informacioni/Informatikë Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


943 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.8.2016., ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeofizikë". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


944 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.8.2016., ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Elektronike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


945 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.8.2016., ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeodezi/Topogjeodezi". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


947 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.8.2016., ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeodezi/Topogjeodezi/Gjeoinfomatikë/Markshajderi". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


13
14
15

1000 - Lëvizje paralele

Specialist, në Sektorin e Mbikëqyrjes së Procedurave, në Drejtorinë e Dokumentacionit dhe Procedurave, në Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile, në Ministrinë e Punëve të Brendshme - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar do të zhvillohet më dt. 15.08.2016, ora 11:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


16

940 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 12.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.8.2016., ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeoinformatikë/Gjeografi". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


941 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.8.2016., ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeodezi/Gjeoinformatikë". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


942 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.8.2016., ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

LLoji i diplomës "Informatikë/Teknologji Informacioni/Informatikë Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


943 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.8.2016., ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeofizikë". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


944 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.8.2016., ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Elektronike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


945 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.8.2016., ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeodezi/Topogjeodezi". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


947 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.8.2016., ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeodezi/Topogjeodezi/Gjeoinfomatikë/Markshajderi". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


934 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.8.2016., ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


17

1029 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.8.2016., ora 11:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Punëve të Brendshme


936 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Hartimit të Akteve dhe Oponencës Ligjore, në Drejtorinë Juridike, në Ministrinë e Financave


936 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Hartimit të Akteve dhe Oponencës Ligjore, në Drejtorinë Juridike, në Ministrinë e Financave


18

934 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.8.2016., ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


19

845 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.6.2016., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.6.2016., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Vlerësimit të të Ardhurave Tatimore dhe Kontabilitetit, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Berat


845 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.6.2016., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.6.2016., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Vlerësimit të të Ardhurave Tatimore dhe Kontabilitetit, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Berat


845 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.6.2016., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.6.2016., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Vlerësimit të të Ardhurave Tatimore dhe Kontabilitetit, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Berat


845 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.6.2016., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.6.2016., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Vlerësimit të të Ardhurave Tatimore dhe Kontabilitetit, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Berat


910 - Lëvizje paralele

Inspektor (MARPOL), në Sektorin e Mjedisit Detar, Marrëdhënieve me Institucionet dhe Konventave Ndërkombëtare, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës Navigacion/Inxhinieri Navale. Niveli miminal i diplomës Master Profesional.


20
21
22

1025 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.8.2016, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator, në Drejtorinë e e Financimit të Prioriteteve dhe Programeve, në Njësinë e Programimit të Financimeve, në Departamentin e Zhvillimit, Financimeve dhe Ndihmës së Huaj, në Kryeministri


937 - Lëvizje paralele

Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë) në Sektorin e Menaxhimit të Qëndrueshëm të Tokës Bujqësore, në Drejtorinë e Shërbimit të Tokës dhe Ujërave, në Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë-Krujë - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar do te zhvillohet ne daten 22.8.2016, ora 11:00, ne ambjentet e Departamentit te Administrates Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike", niveli minimal i diplomës " Master Shkencor".


23

964 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 23.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.8.2016., ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


966 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 23.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.8.2016, ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


965 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 23.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.8.2016, ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës" Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare".Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1031 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.8.2016., ora 11:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës Dege i Shoqërsë Publike, Tiranë


24

920 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Kryetar i Degës Rajonale të Thesarit, Tiranë


920 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Kryetar i Degës Rajonale të Thesarit, Tiranë


25
26

964 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 23.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.8.2016., ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


966 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 23.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.8.2016, ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


965 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 23.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.8.2016, ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës" Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare".Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


992 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Burimeve Energjitike të Rinovueshme dhe Eficencës Energjitike, në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.8.2016., ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Marrëdhënie Ndërkombëtare". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


954 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Oponencës Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit, në Ministrinë e Drejtësisë- Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar do të zhvillohet më dt. 26.08.2016, ora 12:00, në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


993 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Burimeve Energjitike të Rinovueshme dhe Efiçencës Energjitike, në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.8.2016., ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Inxhinierike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


995 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Politikave dhe Zhvillimit të Gazit, në Drejtorinë e Politikave dhe Zhvillimit të Hidrokarbureve, në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar do të zhvillohet më dt. 26.08.2016 ora 10:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


27
28
29

969 - Lëvizje paralele

Specialist, në Sektorin e të Drejtave të Njeriut dhe Raportimeve, në Drejtorinë e Organizatave Ndërkombëtare, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çështjeve Politike dhe Strategjike, në Ministrinë e Punëve të Jashtme - kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 29.8.2016., ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


30
31

948 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Financave


948 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.8.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Financave


1005 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.8.2016., ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator, në Drejtorinë e Antitrafikut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Antitrafikut dhe Azilit, në Ministrinë e Punëve të Brendshme


1005 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.8.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.8.2016., ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator, në Drejtorinë e Antitrafikut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Antitrafikut dhe Azilit, në Ministrinë e Punëve të Brendshme


924 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.8.2016., ora 10:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit Remote Sensing, në Drejtorinë e Gjeodezisë dhe Hartografisë, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor


1033 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.8.2016., ora 09:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Financës, Shërbimeve Mbështetëse dhe Mbikëqyerjes Shtetërore, në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar.


HISTORI SUKSESI

Aplikantët ndajnë eksperiencën e tyre personale si fitues në proçeset e konkurimit ku ata kanë marrë pjesë. Ky seksion i dedikohet pikërisht historive të suksesit, duke publikuar herë pas herë eksperiencat dhe përshtypjet e aplikantëve.

Më Shumë

Artemis Nuholli
Universiteti i Tiranës - Tiranë

Keida Meta

"Eksperienca ime në shërbimin civil ka filluar me emërimin në pozicionin e Drejtorit të Burimeve Njerëzore pranë Këshillit të Qarkut Durrës. Si drejtuese e njësisë së BNJ munda të perceptoja se me zbatimin e ligjit të ri “Për nëpunësin civil” (prej shkurtit 2014) po vendoseshin standarde të reja në menaxhimin e burimeve njerëzore në administratën publike. Tanimë, parimet e meritokracisë dhe profesionalizmit në rekrutimin në shërbimin civil, po merrnin formë. "
Erald Delilaj
Universiteti Bujqesor i Tiranës - Tiranë

Llambro Dhima

"Kam konkuruar disa herë, në procedura të ndryshme dhe jam shpallur fitues. Kjo më bëri të besoj që sa herë konkuroja, nëse isha i pergatitur, do të fitoja. Ishte një eksperiencë shumë positive, e cila realisht më bëri të besoj në aftësitë e mia por edhe në vlerësimin e paanshëm institucional. Falë kësaj, jam tejet i motivuar për të dhënë gjithçka mundem në punën time të përditshme dhe për të kontribuar maksimalisht."
Bjona Ziaj
Universiteti i Tiranës - Tiranë

Daniela Ndrejaj

"Eksperienca në punë është shumë e mire dhe e vlefshme, pasi cdo ditë po më kthehet investimi i studimeve të mia në shkencat ekonomike . Më motivon mundësia që më është dhënë për të punuar në profesion, sfida për të punuar cdo ditë me seriozitet. Puna e cdo dite si dhe trajnimet e vazhdueshme që na mundesohen, me ndihmojne shumë për t'u rritur cdo ditë e më tepër profesionalisht."
Ti Je Historia e Suksesit
Apliko Tani!

Ti Je Historia e Suksesit

Administrata publike ka nevojë për individë të kualifikuar, të cilët me cilësitë profesionale dhe pasionin e tyre për punën, të kthehen në promotorë të një reforme thelbësore për shtetin shqiptar. Nëse ke dëshirë të bëhesh edhe ti pjesë e shërbimit civil, procesi është i hapur për të gjithë dhe përzgjedhja bëhet mbi bazën e parimeve meritokratike. Apliko Tani për të qënë edhe ti pjesë e Historive të Suksesit
Evente të organizuara nga Departamenti i Administratës Publike

Përgjigje mbi pyetjet më të shpeshta

Si të bëhem pjesë e shërbimit civil?

Aplikimet për vendet e lira në shërbimin civil, për pozicionet e lira në institucionet e administratës shtetërore, pra në Kryeministri, ministritë e linjës dhe institucionet e tyre të varësisë, bëhen online nëpërmjet faqes zyrtare të Departamentit të Administratës Publike www.dap.gov.al Për të aplikuar, duhet të krijosh një llogari personale dhe të ngarkosh të gjithë dokumentacionin që kërkohet. http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx

Çfarë dokumentacioni më duhet për të aplikuar?

Nëse nuk ke statusin e nëpunësit civil dhe po aplikon për t’u bërë pjesë e shërbimit civil , të duhen dokumentat e mëposhtme: Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezimemanuale/ 60jeteshkrimistandard Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); Fotokopje të letërnjoftimit (ID); Vërtetim të gjendjes shëndetësore; Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore; Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Jam diplomuar por nuk kam marrë ende kartonin e diplomës. Si të veproj?

Nëse i ke përmbushur të gjitha detyrimet ndaj universitetit përkatës për t’u pajisur me diplomë, përfshirë edhe mbrojtjen e temës por të mungon kartoni, mund të aplikosh nëpërmjet një vërtëtimi të lëshuar nga universiteti. Ky vërtëtim duhet të përmbajë listën e notave dhe arsyetimin përkatës i cili provon se je diplomuar dhe vërtetimi lëshohet për efekt mospajisje me karton.

Diploma ime është lëshuar nga një universitet i huaj. Pranohet?

Që të mund të aplikosh duhet të kesh njëhsuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit diplomën e huaj.

Kam harruar fjalëkalimin e llogarisë personale. Çfarë të bëj?

Në faqen e Departamentit, duke klikuar mbi Identifikohu/Regjistrohu, ke mundësi të klikosh mbi një link i cili të udhëzon mbi hapat që duhet të ndjekësh në rast se ke harruar fjalëkalimin. http://hrm.gov.al/identifikohu.aspx

Për cilat fusha studimi do të jenë vendet vakante?

Per vitin e 2016 planifikohet të shpallen mbi 1121 vende të lira për mbi 20 fusha të ndryshme për të cilat do të ketë procedura aplikimi si Shkenca Ekonomike / Kompjuterike / Juridike / Sociale / Shoqërore / Biologjike / Edukimi / Mjedisore / Inxhinierike, Agronomi, Arkitekture, Arkeologji & Restaurime, Mësuesi, HistoriFilologji, Veterinari, Kimi, Arte të Bukura, etj.

Une kam patur statusin e nëpunësit civil por kam dhënë dorëheqjen para pak kohe. Mund të aplikoj për lëvizje paralele ose ngritje në detyrë?

Sipas legjislacionit, nëse ke dhënë dorëheqjen pas datës 29 Janar, 2015, e ruan statusin e nëpunësit civil deri në 2 vite pas dorëheqjes. Kjo të lejon që të aplikosh për lëvizje paralele ose ngritje në detyrë.

Kur janë afatet për të aplikuar?

Çdo njoftim për vendet vakante ka afate të caktuara. Të gjitha këto detaje janë pjesë e çdo Shpallje dhe duke klikuar mbi shpalljen që të intereson do të shohësh afatet.

Unë nuk kam librezë pune por kam eksperiencë profesionale. Çfarë dokumentash duhet të ngarkoj në sistem?

Nëse nuk ke librezë pune, por pozicioni për të cilin po aplikon ka kriter eksperiencën, të duhen vërtetimet përkatëse nga punëmarrësi. Ky vërtetim duhet të jetë i firmosur nga drejtuesi i institucionit/kompanisë/organizatës, etj, si edhe të ketë vulën përkatëse.

Si mund te përgatitem për provimin me shkrim? Ku do të bazohen pyetjet?

Çdo shpallje e publikuar në faqen e Departamentit të Administratës Publike ka një pikë të posaçme (pika 2.4) ‘FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA’. Këtu do të gjesh të gjitha të dhënat që do të duhen me qëllim që të përgatitesh për testimin me shkrim dhe intervistën me gojë.

Ku mund ta gjej legjislacionin mbi Shërbimin Civil?

Legjislacionin mbi shërbimin civil e gjeni në faqen zyrtare te DAPhttp:// dap.gov.al/legjislacioni/persherbimincivil

Unë aplikoj për herë të parë dhe nuk kam statusin e nëpunësit civil. Si vlerësohet testimi me shkrim?

Testimi për aplikantët që konkurojnë për një vend në nivel specialist nga jashtë shërbimit civil ka në total 60 pikë të shpërndara në varësi të numrit të pyetjeve. Vlerësimi i testimit bëhet nëpërmjet një sistemi të automatizuar, pra procesi i vlerësimit është elektronik dhe cdo kandidat ka një barkod të vecantë.

Po intervista me gojë?

Intervista e strukturuar me gojë vlerësohet me deri në 25 pikë. Gjithashtu, pjesë e vlerësimit përfundimtar do të jetë edhe cv juaj, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën (deri në 15 pikë). Që të konsideroshesh fitues të duhen mbi 70 pikë. Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjen në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al” http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezimemanuale/ 54udhezimnr2date27032015

Nëse nuk jam dakort me vleresimin, a mund të ankimohem? Nëse po, si është procedura?

Patjetër, ti ke të drejtë të ankohesh qoftë për fazën e paraseleksionimit qoftë për vlerësimin me pikë. Në adresën e emailit me të cilën keni krijuar llogarinë personale, do t’ju dërgohet rezultati i aplikimit sëbashku me një formë ankimi të cilën mund ta plotësosh nëse nuk je dakort me vlerësimin. Duhet të kesh parasysh që ankimimi ka afate të përcaktuara që do të detajohen në email dhe ti duhet ta plotësosh ankesën brenda afatit.

Kush e vlerëson tezën dhe intervistën time?

Sipas legjislacionit, vlerësimi i kandidatit bëhet nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit. Komiteti përbëhet nga përfaqësues të institucioneve dhe 2 ekspertë të fushës përkatëse, në varësi të fushës së vlerësimit për pozicionin/grupet e pozicioneve. Për vlerësimin e rezultateve për secilin kandidat, çdo anëtar jep pikët e tij. Në përfundim pikët e grumbulluara për secilën fazë mblidhen. Rezultati përbën edhe vlerësimin përfundimtar të kandidatit. Gjithashtu, për ta përmisuar më tej procesin e vlerësimit, tezat për vitin 2016 do të gjenerohen nga një sistem elektronik i cili do të përzgjedhë automatikisht pyetjet e testimit në bazë të fushave të njohurive që kërkohen. Po nëpërmjet këtij sistemi do të behet edhe vlerësimi automatik i tezave për pyetjet me alternativa.

Unë kam aplikuar për një grup pozicionesh dhe jam shpallur fitues. Si funksionon përzgjedhja e vendit?

Me legjislacionin e ri të shërbimit civil, aplikohet për grupe pozicionesh dhe jo domosdomshëmrisht për një pozicion të vetëm. Nëse shpallesh fitues, ti automatikisht je fitues për grupin e pozicioneve dhe në varësi të pikëve që ke marrë (pra renditjes), ke të drejtën e zgjedhjes mes atyre vendeve të lira që janë pjesë e këtij grupi për të cilin ti je shpallur fitues.

Unë jam shpallur fitues por nuk dua të pranoj asnjë nga pozicionet. Nëse heq dorë, penalizohem?

Nëse je shpallur fitues, mund ta refuzosh pozicionin vetëm nëse institucioni ku ndodhet pozicioni për të cilin je shpallur fitues është mbi 45 km larg nga vendbanimi jot. Nëse nuk je në këtë situatë dhe përsëri zgjedh të refuzosh, atëherë ti heq dorë nga pozicioni por mund të aplikosh përsëri për vende të tjera.

Do të shpallen vende të tjera vakante?

Po, planifikohen të shpallen mbi 1121 vende të lira dhe ky proces do të vazhdojë gjatë gjithë vitit 2016.

Misioni

Departamenti i Administratës Publike ka për qëllim sigurimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.

Pozicione Vakante

Ligjor Jurist është nëpunësi i cili praktikon ligjin, jep këshillime ligjore, harton dokumenta ligjore, përfaqëson institucionin përpara autoriteteve administrative apo gjyqësore të të gjitha shkallëve, me qëllim mbrojtjen e interesave të organit publik.
Ekonomist Ekonomist është një specialist në fushën ekonomike. Ai kryen kërkime, monitoron të dhëna, analizon informacionin dhe përgatit raporte ose plane për të zgjidhur probleme ekonomike dhe menaxheriale si edhe zhvillon modele për të analizuar, shpjeguar dhe parashikuar sjelljet ekonomike. Ai ofron këshillime për institucionin, grupet e interesit dhe qeverinë për të formuluar zgjidhje për problemet ekonomike të së tashmes ose ato që mund të shfaqen në të ardhmen.
Tekonologji Specialistët e Informatikës dhe të teknologjisë, mbështesin veprimtarinë ditore, operojnë dhe monitorojnë sistemet e informatikës dhe të teknologjisë së informacionit, sistemet periferike, hardware, software dhe paisjet kompjuterike për të siguruar një performancë optimale dhe për të indetifikuar çdo problem në sistemet kompjuterike.
Shkenca shoqërore Specialistët e burimeve njerëzore marrin pjesë në planifikimin, drejtimin dhe koordinimin e politikave që kanë të bëjnë me personelin, me procesin e hartimit të përshkrimeve të punës, me mbështetjen e procesit të rekrutimit, lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë deri në emërimin përfundimtar të nëpunësve civilë, me vlerësimin e vendeve/pozicioneve të punës, me vlerësimin e performancës së nëpunësit si edhe me funksionimin e regjistrit kombëtar të nëpunësve në shërbimin civil.

Personeli i DAP

Personeli / Departamenti i Administrates Publike

 Njoftime

Ju mund te shenoni emrin tuaj dhe adresen e email per te marre njoftimet e fundit nga Departamenti i Administrates Publike


+355 4 2250488

kontakt@dap.gov.al

Adresa

Këshilli i Ministrave
Këshilli i Ministrave
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Nr. 1
Nr. 1
Tiranë
Tiranë