IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

1.8 milion Euro fonde të BE për mbështetjen e reformës së shërbimit civil në Shqipëri 

U paraqit sot projekti i binjakëzimit “Mbështetje për Reformën e Shërbimit Civil në Shqipëri” i cili synon të sjellë vendin më afër me standardet Evropiane duke investuar 1.8 milion Euro në mbështetjen e reformave të administratës publike shqiptare. 

Projekti do të ndajë praktikat e mira të zhvilluara brenda BE-së me administratën publike shqiptare dhe do të nxisë marrëdhëniet afat-gjata ndërmjet administratave. Ai synon të mbështesë zbatimin e Ligjit të ri për shërbimin civil (LSHC) dhe të legjislacionit të ri për procedurat administrative në përputhje me kërkesat e BE. Projekti fokusohet gjithashtu në forcimin e kapaciteteve menaxhuese të shërbimit civil duke zhvilluar dhe organizuar trajnime të trajnuesve dhe ekspertëve si dhe trajnime të nëpunësve civilë mbi procedurat e reja që burojnë nga zbatimi i legjislacionit të ri për shërbimin civil dhe procedurat administrative. Ky është një kusht i rëndësishëm jo vetëm për axhendën e vendit për anëtarësim në BE por edhe për një qeverisje të qëndrueshme dhe të forcuar të sektorit publik dhe ofrimin e shërbimeve më të mira për publikun. Institucioni kryesor përfitues është Departamenti i Administratës Publike (DAP).

Gjatë ceremonisë së hapjes, Shefja e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri Romana Vlahutin theksoi rëndësinë e një administratë publike mirë-funksionuese si një domosdoshmëri për një qeverisje demokratikë. Ajo tha se ky projekt binjakëzimi kontribuon drejt një administrate profesionale dhe mirëfunksionuese dhe, nëpërmjet përfitimeve efikase, krijon hapësirë për investime të ardhshme në shërbimet publike në përfitim të qytetarëve shqiptarë.

Projekti prej 1.8 milion Euro do të zbatohet për një periudhë prej 2 vitesh nga Shkolla Kombëtare e Administratës (Francë) dhe Shkolla Kombëtare e Administratës (Itali).