IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datat 23 - 25 shtator, përfaqësues nga Kryeministria, Departamenti i Administratës Publike dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë zhvilluan një vizitë studimore në Irlandë. 

Në kuadër të projektit IPA 2014, “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike”, përfaqësuesit e administratës shqiptare patën mundësi të shkëmbenin përvojat për praktikat më të mira me kolegët irlandezë në fushën e rekrutimit të nëpunësve civilë, zhvillimit të karrierës në shërbimin civil, trajnimet etj. 

Vizita studimore në Irlandë kishte si synim njohjen me sfidat dhe arritjet e reformave të ndërmarra në shërbimin civil. Në fund të vizitës studimore, Instituti i Administratës Publike pajisi pjesëmarrësit me certifikatë pjesëmarrjeje për programin e shkëmbimit të eksperiencave më të mira në shërbimin civil.