IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
FTESË PËR APLIKIM
Miq,

Departamenti i Administratës Publike hap procesin e aplikimit për pozicionet e lira në Njësitë e Rrjetit të Integrimit Evropian në të gjitha ministritë. Këto njësi do të shërbejnë si një ndër shtyllat kryesore për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.

Po kërkojmë individë të motivuar dhe të aftë për të çuar përpara procesin e antarësimit në BE duke dhënë kontributin e tyre si pjesë e rëndësishme e një skuadre profesionale.

Nëse ke dëshirë t’i bashkohesh kësaj thirrje dhe plotëson kriteret e nevojshme, apliko në faqen zyrtare të Departamentit të Administratës Publike www.dap.gov.al
Detajet mbi kriteret dhe fushat e njohurive të nevojshme për t’u përgatitur për provimin me shkrim dhe intervistën me gojë i gjeni në linkun e mëposhtëm.

Suksese!

Departamenti i Administratës Publike
 
*******************************************************************************************************

RRJETI I INTEGRIMIT EVROPIAN - SPECIALIST  SEKTORI I PROJEKTEVE IPA  
 http://www.hrm.gov.al//ShowPublications.aspx?ID=290
 

RRJETI I INTEGRIMIT EVROPIAN- SPECIALIST  SEKTORI I INTEGRIMIT EVROPIAN
 http://www.hrm.gov.al//ShowPublications.aspx?ID=291