IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA) ka shpallur vendin vakant për pozicionin e Drejtorit të ReSPA. 

Afati për aplikim:  3 nëntor 2021 në adresën e emailit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Për më shumë informacione për pozicionin vakant, kriteret edhe procedurat gjeni dokumentet: Njoftimi për pozicionin vakant; Deklarata e arritjeve kryesore (që duhet të plotësohet nga kandidatët e interesuar) në linkun këtu: https://www.respaweb.eu/90/vacancies

 

The Regional School of Public Administration (ReSPA) has launched the Vacancy announcement for the position of ReSPA Director.

The deadline for receipt of applications is midnight (CET), 3rd November, 2021. 

Applications should be submitted to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

For more information on the vacant position and procedure, please find the link to the official website: https://www.respaweb.eu/90/vacancies