IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datën 26 prill u prezantua platforma më e re për menaxhimin e burimeve njerëzore në funksion të përmirësimit të punës së administratës publike, “administrata.al”. Kjo platformë inovative, pjesë e projektit “Fuqizimi i Strukturave të Qeverisjes Vendore” u financua nga Këshilli i Europës dhe Qeveria Zvicerane. 

Nëpërmjet përdorimit të platformës nga të gjitha institucionet, përfshi dhe pushtetin vendor synohet të përmirësohet ndërveprimi mes institucioneve publike duke lehtësuar komunikimin dhe raportimin e informacioneve në kohë reale, unifikuar praktikat administrative si dhe duke përmirësuar cilësinë e punës në drejtim të mirëmenaxhimit të burimeve njerëzore.

Platforma e konsideruar një hap i madh drejt një administrate më efektive, transparente dhe përfshirëse do të përmirësojë gjithashtu dhënien e shërbimeve si dhe besimin e publikut në institucionet e vendit duke siguruar raporte dhe informacione të përditësuara mbi treguesit kryesorë si: rekrutimi, lirimet nga puna, ngritjet në detyrë, procedurat disiplinore etj.

Në aktivitet merrnin pjesë Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, znj. Elisa Spiropali, kreu i Zyrës së Këshillit të Europës, znj. Jutta Gützkow, Ambasadori i Zvicrës në Shqipëri, SH.T.Z Adrian Maître, Drejtori i Departamentit të Administratës Publike, znj. Albana Koçiu, kryetarët dhe menaxherët e burimeve njerëzore të bashkive dhe Këshillave të Qarqeve, menaxherët e burimeve njerëzore të institucioneve të pavarura e të tjerë, të cilët diskutuan për reformën në administratën publike, reformën administrative territoriale, bashkëpunimin ndërkomunal dhe përmirësimin e bashkëpunimit ndërmjet përfaqësuesve të zgjedhur vendorë.