IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Falë aplikimit në platformën “punetembare.al”, 373 ekselentët e parë fitues nisin sot punën në administratën publike. Në takimin së bashku me Kryeministrin dhe përfaqësues të institucioneve shtetërore uruam ekselentët që përzgjodhën vendet e tyre të punës në shërbimin civil, për rrugëtimin e ri e plot sfida në administratë.

Nga kjo nismë e qeverisë, 373 ekselentët e parë do të përfitojnë një përvojë pune 1 vjeçare, por gjithashtu do t’ju jepet mundësia të konfirmojnë pozicionin e tyre të punës duke kapërcyer mungesën e eksperiencës gjatë fazës së rekrutimit me konkurs.

Departamenti i Administratës Publike ka përgatitur për ekselentët një udhëzues të thjeshtë që përmban bazën ligjore, mënyrën e organizimit dhe funksionimit të administratës, komunikimin dhe etikën brenda institucioneve të administratës publike etj.

Aktualisht, DAP në bashkëpunim me institucione të tjera shtetërore është duke zhvilluar fazën e dytë të përzgjedhjes së 202 pozicioneve jashtë shërbimit civil (me kod pune) nga ekselentët e kualifikuar në platformë.

Në muajin gusht, në platformën “punetembare.al” do të hapet thirrja e dytë për të gjithë të rinjtë që kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor dhe/ose master profesional/shkencor me mesatare 9.00-10.00 (ose të barazvlefshme me to) nga 2017 e në vijim.